Medaila za protikomunistický odboj pre generála Imricha Gablecha

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ partnerského ÚSTRu Zdeněk Hazdra odovzdali 1. decembra 2015 v Havlíčkovom Brode v Českej republike brig.gen v.v. Imrichovi Gablechovi Pamätnú medailu ÚPN za protikomunistický odboj a ďakovný list.

Ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti 17. novembra za zásluhy v boji proti totalitným režimom, zdravotný stav mu však neumožnil osobnú účasť na odovzdávaní ocenení počas Festivalu slobody v Bratislave. Generál Imrich Gablech, ako letec a veterán druhej svetovej vojny zažil väznenie v sovietskom pracovnom tábore a bojoval v jednotkách RAF vo Veľkej Británii. Po nástupe komunistického režimu v bývalom Československu bol za svoju minulosť perzekuovaný podobne, ako mnohí ďalší československí vojaci bojujúci v armádach západných spojencov.

Imrich Gablech sa narodil 4. novembra 1915 v Hrachovišti vo viacdetnej roľníckej rodine. Po absolvovaní všeobecnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. Na jeseň roku 1936 nastúpil základnú vojenskú službu v Piešťanoch. Po skončení základného pešieho výcviku bol prevelený na Poddôstojnícku leteckú školu do Chebu a od začiatku januára 1937 do pilotnej školy v Prostějove. Po jej dokončení bol zaradený ako letec vo Vajnoroch a neskôr v Žiline. Po vzniku tzv. Slovenského štátu a okupácii Čiech a Moravy sa Gablech rozhodol spolu s ďalšími letcami pre útek. Po jeho premiestnení k 64. letke do Piešťan, 7. júna 1939 preletel aj s ďalšími do Deblinu v Poľsku. Tam pôsobili ako zmluvní letci v rámci poľského letectva. Po vypuknutí II. svetovej vojny počas bombardovania dęblinského letiska Gablech spolu s ďalšími odleteli až k rumunským hraniciam. Tam 18. septembra 1939, keď Sovietsky zväz začal obsadzovať východné poľské územia, došlo aj k obsadeniu Horodenky a zatknutiu všetkých letcov. Gablech bol spolu s ostatnými internovaný a vyšetrovaný NKVD. Bol obvinený zo špionáže a odsúdený na päť rokov nútených prác v sovietskych pracovných táboroch. Pracoval v uhoľných baniach v Marhanci. Neskôr sa dostal do Pečory, kde pracoval na stavbe železnice z Pečory do Vorkuty. V roku 1941 prepukla v tábore vzbura. Gablech bol označený za jednéhoi z jej strojcov a "vyslúžil" si ďalších desať rokov nútených prác a jednodňovú korekciu v bunkri bez jedla a pitia. Po napadnutí Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom 22. júna 1941 bolo mnoho poľských väzňov vrátane Imricha Gablecha, prepustených. Cez Moskvu a Archangeľsk sa októbri 1941 dostal do Veľkej Británie. Zo zdravotných dôvodov skončil s lietaním a do konca vojny pôsobil u pozemného personálu letectva. Po návrate do vlasti začiatkom augusta 1945 pôsobil u leteckej kontroly na letisku v Prahe - Ruzyni, neskôr v Havlíčkovom Brode. Po februári 1948 vykonával funkciu veliteľa letiska a leteckej základne. Nakoniec bol podobne ako väčšina tzv. „Zápaďákov", vo februári 1949 z vojenskej služby prepustený. S ťažkosťami sa neskôr zamestnal v stavebníctve ako pomocný plánovač a likvidátor faktúr. V roku 1951 bol zatknutý a vyšetrovaný a zo zamestnania prepustený. Až do odchodu do dôchodku pôsobil v pilnikárni a v podniku s obväzovým materiálmi. V roku 2005 mu vyšla životopisná kniha Hello, airfield-control, go ahead! (Spomienky vojnového pilota). Je držiteľom mnohých domácich a zahraničných vyznamenaní.

100-ročný generál Imrich Gablech.

100-ročný generál Imrich Gablech.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ ÚSTR Zdeněk Hazdra odovzdávajú spoločne cenu ÚPN.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ ÚSTR Zdeněk Hazdra odovzdávajú spoločne cenu ÚPN.

Generál Imrich Gablech v objatí gratulantov.

Generál Imrich Gablech v objatí gratulantov.

Pamätná medaila a Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť