Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa a Trnavský kraj vyzdvihli bojovníkov proti komunizmu

Dekrétom, resp. ďakovným listom a medailou ocenil Ústav pamäti národa 21 účastníkov protikomunistického odboja z Trnavy a okolia. ÚPN pripravil dekréty pre jedenásť veteránov protikomunistického odboja, z toho pre štyroch in memoriam, a ďakovný list s medailou pre ďalších desať ľudí prenasledovaných a postihovaných komunistickým režimom.

Medzi veteránmi sú najstarší 92-ročný Damián Gažo a takmer 92-ročný Jaroslav Žilák. Za ocenených sa prítomným prihovoril kňaz Peter Rúčka, prenasledovaný v 80. rokoch.

Dekréty a ďakovné listy si odbojári prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho. Oceňovanie prenasledovaných zo Trnavského kraja pripravil ÚPN v spolupráci s úradom TTSK už po štvrtý raz. Statočným mužom a ženám poďakoval aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Ústav pamäti národa zatiaľ priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 866 osobám a postavenie veterána protikomunistického odboja 806 osobám. Slávnostným odovzdávaním ocenení vyjadruje ÚPN úctu mužom a ženám brániacim hodnoty slobody a demokracie v období neslobody.

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Pamätné medaily pre účastníkov protikomunistického odboja

Pamätné medaily pre účastníkov protikomunistického odboja

Ďakovné listy a pamätné medaily si bojovníci proti režimu prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Ďakovné listy a pamätné medaily si bojovníci proti režimu prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Slávnostné oceňovanie účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Foto: Juraj Ondriaš, ÚPN
Vytlačiť