Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Veteráni protikomunistického odboja si prevzali dekréty a pamätné medaily

21 veteránov protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja si 5. októbra 2018 za svoju odvahu a obetavosť prevzalo dekréty a pamätné medaily Ústavu pamäti národa. Ocenení bola za svoj boj za budovanie slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Dekrétom veterána protikomunistického odboja bol v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenený Pavol Bellan, Vladimír Jonáš, Marta Lihotská, Štefan Ružovič, Milan Tunega, Mikuláš Jozef Lexmann (in memoriam), Michal Ušiak (in memoriam) a Jozef Žákovič (in memoriam).

Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa si prevzal Ján Fejfár, Anton Gajdošík, Martin Hagara, Jozef Kosmál, Ľubomír Marcina, Alfonz Petrej, Pavol Petrovský, Štefan Plesník, Igor Reiff, Jozef Sliepka, Pavol Šandorfi, Ján Šebák a Miroslav Tuchyňa.

V mene ocenených sa prítomným veteránom, ich príbuzným i študentom Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne, ktorí sa slávnosti zúčastnili, prihovoril člen Konfederácie politických väzňov Slovenska Jozef Sliepka: "Pred sedemdesiatimi rokmi u nás krivda za stôl sadla a pravda žobrala pri dverách. A práve tejto pravde bolo potrebné vydať svedectvo, čo sa nám s Božou pomocou podarilo. Prajem všetkým veteránom a všetkému slovenskému ľudu, aby nad naším nebom slnko radosti, spravodlivosti, lásky a pokoja nikdy nezhaslo."

Veteráni protikomunistického odboja sa podľa podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho výraznou mierou zaslúžili o vznik slobodnej spoločnosti práve svojimi zásadovými postojmi. "Síce nie je možné odčiniť všetky krivdy, ktoré sa ľuďom v minulom režime stali, ale aspoň morálne ocenenie a vyzdvihnutie statočnosti veteránov protikomunistického odboja môže napomôcť mladým generáciám, aby túto dobu mohli svojím spôsobom spoznať," povedal.

Úctu a vďaku za odvahu a obetavosť vyjadril veteránom riaditeľ župného úradu Marek Briestenský: "Na pôde župného úradu ide už o druhé takéto ocenenie zásluh veteránov protikomunistického odboja, vďaka čomu sme mohli počuť silné príbehy plné odvahy, sily, neskonalej túžby, ale i pevného odhodlania." Slávnostného oceňovania sa zúčastnil aj spisovateľ a niekdajší politický väzeň Rudolf Dobiáš, krajský poslanec Miloš Mičega a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner. Vystúpilo trio Komorného orchestra mesta Trenčín.

Ocenenie prináleží ľuďom, ktorí boli buď prenasledovaní alebo trpeli za bývalého režimu. Do dnešného dňa bolo postavenie účastníka protikomunistického odboja priznané 804 osobám a postavenie veterána 745 osobám.

Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Dekréty a pamätné medaily Ústavu pamäti národa odovzdal podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Dekréty a pamätné medaily Ústavu pamäti národa odovzdal podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Ocenení veteráni protikomunistického odboja


Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Ocenení veteráni protikomunistického odboja

Trio Komorného orchestra mesta Trenčín

Trio Komorného orchestra mesta Trenčín

Dekréty a pamätné medaily Ústavu pamäti národa

Dekréty a pamätné medaily Ústavu pamäti národa

Foto: Juraj Ondriaš, ÚPN

Vytlačiť