Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Veteráni protikomunistického odboja si v Žiline prevzali dekréty

Veteránov a účastníkov protikomunistického odboja ocenil vo štvrtok 3. októbra 2019 v Žiline Ústav pamätí národa dekrétom, resp. ďakovným listom a medailou. Slávnostným odovzdávaním ocenení vyjadruje ÚPN úctu mužom a ženám brániacim hodnoty slobody a demokracie v období neslobody.

Ústav pamäti národa pripravil dekréty pre trinásť veteránov protikomunistického odboja, z toho pre troch in memoriam, a ďakovný list s medailou pre ďalších pätnásť ľudí prenasledovaných a postihovaných komunistickým režimom. Najstaršia ocenená, ktorá sa na slávnosti zúčastnila, je 93-ročná Elena Pobehová. Za ocenených sa prítomným prihovoril 90-ročný kňaz Vincent Dorník, ktorý musel začiatkom 50. rokoch po rozpustení seminára nastúpiť do pomocných technických práporov.

Dekréty a ďakovné listy si odbojári prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho. Oceňovanie prenasledovaných zo Žilinského kraja pripravil ÚPN v spolupráci s úradom ŽSK už po štvrtý raz. Statočným mužom a ženám poďakoval aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš.

Ústav pamäti národa zatiaľ priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 866 osobám a postavenie veterána protikomunistického odboja 806 osobám.

Dekréty veterána protikomunistického odboja si bojovníci proti režimu prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Dekréty veterána protikomunistického odboja si bojovníci proti režimu prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Pätnásť účastníkov protikomunistického odboja ocenil Ústav pamätí národa ďakovným listom a medailou

Pätnásť účastníkov protikomunistického odboja ocenil Ústav pamätí národa ďakovným listom a medailou

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš

Účastníkom protikomunistického odboja poďakoval aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš

Spoločná fotografia ocenených účastníkov protikomunistického odboja

Spoločná fotografia ocenených účastníkov protikomunistického odboja

Ďakovný list a pamätná medaila

Ďakovný list a pamätná medaila

Pamätné medaily pre účastníkov protikomunistického odboja

Pamätné medaily pre účastníkov protikomunistického odboja

Foto: Štefan Badura, ÚPN

Vytlačiť