Logo

Cena ÚPN pre Mons. Štefana Náhalku in memoriam

V rámci programu osláv Roka kňazských osobností v Liptovskej Tepličke, sa 12. marca 2016 uskutočnila oslava venovaná poslednej z nich, miestnemu rodákovi Mons. Štefanovi Nahálkovi. Popri predstaviteľoch obce a Spišskej diecézy sa jej v prítomnosti širokej verejnosti zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Program osláv bol popri sv. Omši a divadelnom predstavení obohatený aj o akt slávnostného odovzdania Ceny ÚPN pre Mons. Štefana Náhalku v kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci in memoriam. Ondrej Krajňák ho odovzdal do rúk blízkych príbuzných oceneného. Ako vo svojom príhovore povedal, že tak, ako Cena ÚPN patrí Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, o to viac jednému z jeho zakladateľov Mons. Štefanovi Náhalkovi. Pripomenul jeho podiel a podiel ústavu na vydávaní v časoch komunizmu zakázanej náboženskej literatúry, ktorú napriek tomu ústav sprostredkoval tajnými cestami do rúk veriacich na území bývalého Československa, o čom hovorí aj najnovší film z produkcie ÚPN pod názvom "Stopy v snehu". V závere svojho príhovoru preto povedal: "Mons. Štefan Nahálka sa v rozhodujúcej chvíli postavil na odpor režimu. Svojimi postojmi vydal svedectvo viery, odvahy a statočnosti. Jeho utrpenie nebolo zbytočné. Stal sa prínosom pre zachovanie pamäti národa." Štefan Náhalka sa narodil 16. marca 1916 v Liptovskej Tepličke. Katolícky kňaz, pápežský prelát, organizátor katolíckeho exilu a náboženský spisovateľ zomrel 6. marca 1975 v Ríme. Ako jeden z popredných katolíckych intelektuálov bol terčom komunistického režimu a takmer tri roky sa musel skrývať. V tomto období bol jedným z tajných generálnych vikárov spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Po odchode do emigrácie v máji 1953 bol poprednou osobnosťou slovenského exilu, kde organizoval náboženský a kultúrny život slovenských katolíkov v slobodnom svete. V roku 1957 bol vymenovaný za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri vtedajšej Konzistoriálnej kongregácii Apoštolskej stolice (dnes Kongregácia pre klerikov) s poslaním starať sa o duchovnú službu slovenským emigrantom. V tejto funkcii sa pričinil o založenie slovenských katolíckych misií vo viacerých krajinách. Osobne ponavštevoval miesta, kde žili slovenskí emigranti. V roku 1956 sa podieľal na založení Slovenského vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda. Koncom decembra 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý viedol v období rokov 1963 až 1973. Patril aj k zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov. Svojou mimoriadnou a všestrannou aktivitou zaujímal jedno z najpoprednejších miest slovenského katolicizmu. Patril k pravidelným externým spolupracovníkom Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.

V roku 2014 boli telesné ostatky Mons. Štefana Náhalku exhumované z rímskeho cintorína Prima Porta a po prevezení na Slovensko uložené v rodnej obci Liptovskej Tepličke.


Sv. omša v miestnom chráme.

Sv. omša v miestnom chráme.

Pomník Mons. Nahálku na miestnom cintoríne.

Pomník Mons. Nahálku na miestnom cintoríne.

Predseda SpR ÚPN počas príhovoru v miestnom kultúrnom dome.

Predseda SpR ÚPN počas príhovoru v miestnom kultúrnom dome.

Odovzdanie Ceny ÚPN pre Mons. Nahálku.

Odovzdanie Ceny ÚPN pre Mons. Nahálku.

Pohľad na účastníkov spomienky.

Pohľad na účastníkov spomienky.

Miestny kňaz počas príhovoru účastníkom.

Miestny kňaz počas príhovoru účastníkom.

Projekcia filmu z produkcie ÚPN.

Projekcia filmu z produkcie ÚPN.

Pohľad na účastníkov zádušnej bohoslužby v miestnom chráme.

Pohľad na účastníkov zádušnej bohoslužby v miestnom chráme.

Autor foto: Jaroslav Kičál

Vytlačiť