Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Veteráni protikomunistického odboja si v Nitre prevzali dekréty

Politickí väzni a prenasledovaní komunistickým režimom si vo štvrtok 11. apríla 2019 v Nitre prevzali dekréty veteránov protikomunistického odboja, ktorými Ústav pamäti národa vyjadruje úctu mužom a ženám brániacim hodnoty slobody a demokracie v období totality. ÚPN pripravil dekréty pre dvadsať veteránov protikomunistického odboja, z toho sedem in memoriam. Dekrét veterána protikomunistického odboja in memoriam slávnostne prevzal za kardinála Jána Chryzostoma Korca jeho synovec Jozef Korec.

Ústav pamäti národa tiež odovzdal päť ďakovných listov s pamätnými medailami ľuďom, ktorí trpeli za komunizmu.

Počas slávnostného odovzdávania v Krajskom osvetovom centre v Nitre si ocenenie prevzalo deväť veteránov a osem blízkych za ocenených in memoriam. Najstarší žijúci veterán, ktorý si prišiel prevziať dekrét, je 90-ročný "pétépák" Vojtech Mikláš a najstarší ocenený ďakovným listom a pamätnou medailou je 92-ročný Július Vörös.

Za prenasledovaných sa zúčastneným prihovorila Františka Muziková, ktorá hovorila o vzťahoch medzi politickými väzňami: "Ste moji priatelia. Priateľovi možno povedať, čo si myslíme, čo sa nám nepáči, a priateľ nás aj upozorní, čo robíme zle my, takže navzájom si pomáhame. Chcem, aby medzi nami bolo trvalé priateľstvo a aby sme v tomto duchu pokračovali aj vo svojom súkromnom živote."

Dekréty si ocenení prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho, ktorý vyzdvihol morálny a hodnotový odkaz veteránov protikomunistického odboja. Práve tento ich odkaz môže slúžiť ako vzor súčasným aj budúcim generáciám.

Ústav pamäti národa priznal k 31. marcu 2019 postavenie účastníka protikomunistického odboja 866 osobám a postavenie veterána protikomunistického odboja 806 osobám. Oceňovanie prenasledovaných z Nitrianskeho kraja pripravil ÚPN v spolupráci s úradom NSK už po štvrtý raz a tak úctu a vďaku oceneným prejavil aj podpredseda krajskej samosprávy Igor Éder: "Úctivo sa pred vami skláňam, lebo ste sa vyznamenali v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti. Aj vďaka vám, vašim postojom, vašej obeti a utrpeniu sa obdobie neslobody skončilo a totalitný komunistický režim sa zrútil."

Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia organizácií politických väzňov.

Slávnostné oceňovanie veteránov protikomunistického odboja umelecky doplnili študenti Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre.

Dekréty si ocenení prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Dekréty si ocenení prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho

Počas slávnostného odovzdávania v Krajskom osvetovom centre v Nitre si ocenenie prevzalo deväť veteránov a osem blízkych za ocenených in memoriam

Počas slávnostného odovzdávania v Krajskom osvetovom centre v Nitre si ocenenie prevzalo deväť veteránov a osem blízkych za ocenených in memoriam

Za prenasledovaných sa zúčastneným prihovorila Františka Muziková

Za prenasledovaných sa zúčastneným prihovorila Františka Muziková

Foto: Juraj Ondriaš, ÚPNVytlačiť