Logo

Cena pre Stefana Caneva

Počas novembrového Festivalu slobody sa vo štvrtok 17. novembra v divadle Malá scéna STU konala vernisáž výstavy scénických výtvarníkov, bratov Daubravovcov. Potom nasledovala diskusia „Ideály revolúcie a realita" s bulharským spisovateľom a scenáristom Stefanom Canevom, a tiež bývalým disidentom Jánom Budajom a jeho hosťami. V rámci diskusie udelil Ústav pamäti národa Stefanovi Canevovi ocenenie Ústavu pamäti národa.

Svojou prítomnosťou nás poctila a predniesla laudatio mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky Margarita Ganeva.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore vyzdvihol osobnosť talentovaného dramatika a jeho zásluhy v zápase za slobodu a demokraciu v čase neslobody. Medzi iným povedal: "Štefan Canev hovoril o tom, čo si iní v tom čase nedovolili povedať. Videl to, čo iní vidieť nechceli. Jeho celoživotné dielo poznačilo obdobie komunistického režimu, spojené s politickými čistkami v päťdesiatych rokoch. Pre politické presvedčenie boli viacerí jeho príbuzní väznení a jeho teta bola dokonca popravená. Táto skutočnosť natrvalo poznačilo aj jeho budúcu tvorbu a celoživotné dielo".

Slávnosť bola zavŕšená divadelným predstavením Stefana Caneva „Panna Jana a Čajka", ktorého ústrednou témou bol umelec a jeho svedomie.

Rozhovor so Stefanom Canevom.

Rozhovor so Stefanom Canevom.

Ondrej Krajňák odovzdáva ocenenie S. Canevovi, na snímke zľava veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku M. Ganeva a hlavný koordinátor Festivalu slobody Ján Mitač.

Ondrej Krajňák odovzdáva ocenenie S. Canevovi, na snímke zľava veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku M. Ganeva a hlavný koordinátor Festivalu slobody Ján Mitač.

Diskusia Jána Budaja s hosťami.

Diskusia Jána Budaja s hosťami.

Foto: Eduard Novák, ÚPNVytlačiť