Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Na Sliači odhalený pamätník k odchodu sovietskych vojsk a ÚPN ocenený Michael Kocáb

Prezident republiky Andrej Kiska a bývalý český politik Michael Kocáb, ktorý na začiatku 90 rokov stál na čele parlamentnej komisie dohliadajúcej na odsun sovietskych vojsk z územia bývalej ČSFR, odhalili 27. júna 2016 na Sliači pamätník venovaný tejto historickej udalosti. Slovensko ako prvé z okupovaných krajín bývalého východného bloku sa tak po bustách a tabuliach bývalým komunistickým pohlavárom dočkalo aj pamätníka venovanému odchodu okupačných sovietskych vojsk, ktorých dočasné pôsobenie sa zmenilo na 23 rokov bačovania v mestách a vojenských výcvikových priestoroch bývalého Československa.

Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia tohto výnimočného medzníka našich dejín. Na slávnosti za účasti organizátorov a predstaviteľov miestnej samosprávy a širokej verejnosti sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN, ktorý v jej závere ocenil Michaela Kocába Pamätnou medailou za odpor proti totalite a ďakovným listom ÚPN za jeho prínos k vyrovnávaniu sa s obdobím neslobody.

Vo svojich príhovoroch sa prezident republiky, ako aj Michael Kocáb venovali významu spomenutej skutočnosti, a zdôraznili, že po 23 rokoch okupácie nášho územia vojskami bývalého Sovietskeho zväzu sa krajiny takzvaného východného bloku vymanili zo sovietskeho vplyvu. „Sliač a tamojšie vojenské letisko patrili k tým miestam v bývalom Československu, ktoré v roku 1968 zo strategických dôvodov obsadili okupačné vojská. Toto kúpeľné mestečko s neďalekým vojenským letiskom bolo posledným miestom na Slovensku, odkiaľ poslední sovietski vojaci pred 25 rokmi odleteli späť do vlasti, ale bolo aj jedným z mála miest v bývalom Československu, ktoré boli pobytom sovietskych vojsk bezprostredne postihnuté" povedal garant projektu a obyvateľ Sliača Milan Julény. Zrod pamätníka označil prezident SR Andrej Kiska ako zázrak dejinného okamihu.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Dnešné odhalenie pamätníka, venované odchodu sovietskych vojsk z Československa je mimoriadne z viacerých dôvodov. Pripomína nám radostnú, ale zároveň aj smutnú udalosť. Tí, čo nedávno odhalili bustu signatárovi pozývacieho listu, Vasiľovi Biľakovi, môžu namietať, že prečo dnes hovorím o okupácii, keď prítomnosť Sovietskej armády na našom území bola legitímna, zaručená zmluvou o dočasnom pobyte Sovietskych vojsk. Podľa dostupných zdrojov invázia vojsk Varšavskej zmluvy v bývalom Československu priniesla 108 obetí. Na Slovensku zahynulo 37 osôb. Ďalších 500 osôb bolo ťažko zranených. K tomu je potrebné pripomenúť aj veľké hospodárske škody, zničené cesty, budovy, prostriedky hromadnej dopravy. Po okupácii nasledovali ďalšie legislatívne opatrenia a previerky, ktoré sa týkali občanov, ktorí sa s tzv. „bratskou pomocou" nestotožnili. Hľadanie istoty a bezpečia ďaleko za morom, v krajinách západnej civilizácie vyvolalo novú vlnu emigrácie. Na okupovanom území Sovietska armáda zabrala 12 000 ha pôdy a 6 000 ha lesa. Pôsobila v 227 lokalitách a po odsune sovietskej armády len 12 z nich zostalo ekologicky čistých. Odhad škôd bol vyčíslený v hodnote jedného až troch miliárd českých korún! Našťastie dnešné odhalenie pamätníka nám pripomína tú druhú radostnú stránku udalosti. Odsun vojsk a oslobodenie spod okupácie. Dovoľte mi, aby som preto pri tejto príležitosti odovzdal nášmu vzácnemu hosťovi, pánovi Michaelovi Kocábovi ďakovný list a pamätnú medailu predsedu Správnej rady ÚPN za jeho zásluhy pri presadzovaní jednej z najdôležitejších hodnôt, ktoré človek nutne potrebuje k svojmu životu, a tou je sloboda. Pán Michael Kocáb, v mene ÚPN Vám za vašu obetavosť ďakujem" uzavrel Krajňák svoj príhovor.

Pamätník postavili za približne 11-tisíc eur za finančného prispenia viacerých sponzorov i občanov Slovenska. Na dobudovanie celého pamätného miesta by chceli požiadať o grant Európsku úniu, v rámci Programu Európa pre občanov. Na Sliači a letisku Tri duby trávili sovietski vojaci s rodinami viac ako dve desaťročia. V časti Pod kozákom im boli ponechané stovky nových bytov, ktoré mali pôvodne slúžiť Československej ľudovej armáde. Za ich pôsobenia došlo v katastri Sliača k rozsiahlej devastácii životného prostredia rôznymi odpadmi. Vybudovanie pamätníka a parku bude nielen symbolom, ale aj cieľom turistických zastavení ľudí zo západnej i východnej Európy, aby mohli spoznať miesto, kde sa svojím spôsobom lámali dejiny. Pamätník sa nachádza v parčíku medzi bytovkami, v ktorých bývali sovietski dôstojníci aj so svojimi rodinami. Svojim vyhotovením pripomína označenie autobusovej zastávky, na ktorom je vyobrazený tank, nápis Sliač, dátum začiatku okupácie Československa vojskami členských štátov bývalej Varšavskej zmluvy a dátum odchodu posledného sovietskeho vojaka. Po páde komunistického režimu v bývalom Československu sa odchod sovietskych vojsk stal prioritou vtedajšej československej zahraničnej politiky. Po dohode sMoskvou sa stala realitou tá skutočnosťou, že posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil územie bývalej ČSFR 21. júna 1991. O šesť dní neskôr republiku opustil aj posledný sovietsky vojak - vtedajší posledný veliteľ sovietskych vojsk v bývalej ČSFR generál Eduard Vorobjov.

Prezident SR A. Kiska počas úvodného príhovoru

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal ďakovný list a pamätnú medailu Michaelovi Kocábovi

za jeho zásluhy pri odsune vojsk z nášho územia


Pohľad na slávnostnú udalosť

Pamätník venovaný Odchodu sovietskych vojsk z Československa
Vytlačiť