Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Novej Dubnici sme si pripomenuli 72. výročie zrušenia kňazských seminárov

Dňa 26. júla 1950 sa stalo účinným vládne nariadenie o bohosloveckých fakultách, ktoré zrušilo všetky diecézne a rehoľné učilištia. Bolo súčasťou mocenského zásahu komunistického režimu voči katolíckej cirkvi, ktorý sa okrem iného prejavil zatváraním kláštorov (Akcia K) a pravoslavizáciou gréckokatolíckych kňazov (Akcia P) v apríli 1950 a zásahom voči ženským reholiam (Akcia R) v auguste 1950.

Na stranícke previerky bohoslovcov, ktorým malo byť v zmysle vládneho nariadenia povolené ďalej študovať, sa dostavilo len 39 z 208 bohoslovcov. Väčšina bohoslovcov bola po nútenom ukončení štúdia zaradená do pomocných technických práporov, kde im základná vojenská služba bez zbrane bola rozkazom ministra národnej obrany predĺžená na neurčito. Z pomocných technických práporov boli prepustení až koncom roku 1953 po takmer 40-tich mesiacoch práce na stavbách a v baniach.

V rámci spomienky, ktorá sa uskutočnila 26. júla 2022 v Novej Dubnici, ocenil predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš dvoch niekdajších bohoslovcov a zaradencov v pomocných technických práporoch. Dekrét veterána protikomunistického odboja odovzdal Jozefovi Sliepkovi a pamätnú medailu ÚPN Antonovi Paulechovi. Obaja ocenení v roku 2022 oslávili životné jubileum – 95. narodeniny.

Jozef Sliepka počas spomienkového podujatia celebroval omšu.

Jerguš Sivoš odovzdáva Antonovi Paulechovi pamätnú medailu ÚPN.


Jozef Sliepka si preberá od Jerguša Sivoša dekrét veterána protikomunistického odboja.

Jozefovi Sliepkovi gratuluje básnik a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš.

Foto: Peter Jelínek


Vytlačiť