Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Žiline odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.
V prítomnosti riaditeľa úradu Žilinského VÚC Pavla Holeštiaka a študentov žilinských škôl sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore spomenul krivdy komunistického režimu, ktoré sa jeho obetiam stali a vyzdvihol ich svedectvo slovami: „Patríte k tým, ktorí v rozhodujúcej chvíli svojimi postojmi, či názormi vyjadrili svedectvo viery, odvahy a statočnosti, čím ste prispeli k položeniu základov slobody a demokracie pre súčasnú a budúce generácie našich občanov.“ Slovami úcty sa prítomným prihovoril aj zástupca žilinského VÚC.
V kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja následne odovzdali 15 dekrétov veteránov protikomunistického odboja 5 prítomným účastníkom protikomunistického odboja a 10 manželkám a najbližším príbuzným už zosnulých. Popritom si so spomienkovými darmi v podobe publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa odniesli aj symbolický červený karafiát. Ocenení boli väčšinou kvalifikovaní ako politicky nespoľahliví a vyslúžili si takmer 3 roky služby v tzv. Pomocných technických táboroch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády. Pre mnohých sa príkoria neskončili ani po prepustení do civilu. Za svoje postoje trpeli sami, alebo ich rodiny až do pádu komunizmu. Paradoxne, tí, ktorí sa im, alebo im podobným postarali o životné útrapy, si dnes spokojne a dôstojne dodnes nažívajú medzi nami. Slávnostné odovzdávanie dekrétov v Žiline bolo ukončené spoločenským stretnutím, na ktorom nechýbali spomienky, slzy dojatia, ale aj prejavy vďaky za morálne ocenenie, s ktorým mnohí už dnes ani nepočítali. Aj pre túto krátku pamäť spoločnosti, ale aj ako malé zadosťučinenie a prejav úcty a vďaky Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 638 a v druhom 590. Podobné akty sa budú priebežne uskutočňovať vo všetkých krajoch našej republiky. Pre zachovanie pamäti národa, a na počesť tých, čo mali odvahu trpieť a žiaľ pomaly takmer v zabudnutí vymierajú.

Vytlačiť