Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Košiciach odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Košice 18. apríla 2016 pripravil slávnostné odovzdanie dekrétov pre ďalších veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Košického kraja.

Dekréty v priestoroch Historickej radnice odovzdal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s námestníkmi primátora mesta Košice Renátou Lenártovou a Martinom Petruškom aj v prítomnosti najbližších príbuzných protikomunistických odbojárov a študentov Základnej školy Ladislava Novomeského a Požiarnickej základnej školy.

Dekréty boli odovzdané 20 žijúcim účastníkom a veteránom protikomunistického odboja a pre 11 zosnulých in memoriam, ktoré prevzali ich blízke osoby. Medzi nimi sa zvlášť vynímali mená Jána Bajtoša, Petra Bovu, Jána Gregu, Ladislava Petöa, Alexandra Rimeka, Kornela Fritza, Vojtecha Urbana, či Vincenta Samuelyho, ktorí boli za protištátnu činnosť popri inom aj odsúdení k nepodmienečným trestom odňatia slobody, ktoré si aj za komunizmu odsedeli. Účastníkom slávnosti sa prihovoril aj prítomný predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner a námestník primátora Martin Petruška.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore vyzdvihol význam obety tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postavili na odpor proti komunistickému režimu a svojim príkladom môžu dodnes oslovovať najmä mladú generáciu, aby si vážila hodnoty slobody a demokracie. Ako povedal: „Vážení veteráni protikomunistického odboja. Som si vedomý, že mnohí z vás boli po rokoch opäť rehabilitovaní a to tými istými sudcami, ktorí vás predtým súdili. Všetci si uvedomujeme krivdy, ktoré vám boli spôsobené. Odkazom na prežité utrpenie a na svedectvo vášho života ste sa však výraznou mierou zaslúžili o vznik slobodnej a demokratickej spoločnosti. Za to vám v mene Ústavu pamäti národa ďakujem." Ako prejav vďaky a úcty si noví držitelia dekrétov prevzali spomienkové dary v podobe publikácií z produkcie ÚPN a symbolické kvety.

V závere za ocenených poďakoval aj Štefan Novák z regionálnej pobočky PV-ZPKO v Košiciach. Väčšina z ocenených si počas totality ako politicky nespoľahliví občania vyslúžila roky služby v tkzv. Pomocných technických práporoch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väzenia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti ÚPN priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu sa vzoprieť a trpieť a dnes už pomaly vymierajú.

Slávnostné podujatie v Košiciach bolo obohatené o kultúrne vystúpenia žiakov zo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej a skončilo spoločnou fotografiou pod erbom mesta, zápisom do kroniky mesta a spoločenským posedením s občerstvením.

ÚPN zorganizoval takéto podujatie na Slovensku už po 22 krát. Robí to vždy najmä v spolupráci s VÚC, prípadne s mestskými samosprávami. ÚPN doteraz priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 725 osobám, z toho 220 in memoriam a postavenie veterána protikomunistického odboja 675 osobám, z toho 217 in memoriam.

Oficiálny program svojou prítomnosťou a umeleckými vstupmi obohatili prítomní študenti - zástupcovia mladej generácie.

Oficiálny program svojou prítomnosťou a umeleckými vstupmi obohatili prítomní študenti - zástupcovia mladej generácie.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a námestík primátora Košíc Martin Petruško pri akte oceňovania.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a námestík primátora Košíc Martin Petruško pri akte oceňovania.

Záverečná skupinová foto ocenených aj zástupcov prítomných inštitúcií a samospráv.

Záverečná skupinová foto ocenených aj zástupcov prítomných inštitúcií a samospráv.

Účastníci slávnostného oceňovania ÚPN.

Účastníci slávnostného oceňovania ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť