Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Bratislave odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom 22. októbra 2015 pripravili slávnostné odovzdanie dekrétov pre ďalších veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Bratislavského kraja.

Dekréty odovzdal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák aj v prítomnosti podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Gabrielly Németh, poslankyne NR SR Janky Šipošovej a najbližších príbuzných protikomunistických odbojárov a študentov bratislavských stredných škôl v priestoroch sídla bratislavskej župy. Boli odovzdané 17 žijúcim účastníkom a veteránom protikomunistického odboja a pre 19 zosnulých in memoriam, ktoré prevzali ich blízke osoby. Medzi nimi sa zvlášť vynímali mená zosnulého biskupa Mons. Petra Dubovského SJ, či zosnulých členov podzemnej Cirkvi Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, a disidenta a člena tkzv. bratislavskej päťky Antona Seleckého.

Šéf ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore vyzdvihol význam obety tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postavili na odpor proti komunistickému režimu a svojim príkladom môžu dodnes oslovovať najmä mladú generáciu, aby si vážila hodnoty slobody a demokracie. Ako povedal: „Vážení veteráni protikomunistického odboja. Som si vedomý, že v mnohých prípadoch boli mnohí z vás po rokoch opäť rehabilitovaní a to tými istými sudcami, ktorí vás predtým súdili. Všetci si uvedomujeme krivdy, ktoré vám boli spôsobené. Odkazom na prežité utrpenie a na svedectvo vášho života ste sa však výraznou mierou zaslúžili o budovanie slobodnej a demokratickej spoločnosti. Za to vám v mene Ústavu pamäti národa ďakujem.“ Ako prejav vďaky a úcty si noví držitelia dekrétov prevzali spomienkové dary v podobe publikácií z produkcie ÚPN a na znak vďaky a úcty obdržali symbolické kvety.

Záverečný ďakovný príhovor predniesla poslankyňa NR SR Janka Šipošová, v ktorom okrem poďakovania za veteránov oznámila, že v piatok opätovne predloží návrh zákona o odškodnení bývalých politických väzňov. Väčšina z nich si počas totality ako politicky nespoľahliví občania vyslúžila roky služby v tkzv. Pomocných technických práporoch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väzenia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti ÚPN priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu sa vzoprieť a trpieť a dnes už pomaly vymierajú.

Slávnostné podujatie v Bratislave bolo obohatené o kultúrne vystúpenie študentov z Konzervatória na Tolstého ulici a skončilo spoločenským posedením s občerstvením. ÚPN zorganizoval takéto podujatie na Slovensku už po 21 krát. Robí to vždy najmä v spolupráci s VÚC, prípadne s mestskými samosprávami. ÚPN doteraz priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 713 osobám, z toho 217 in memoriam a postavenie veterána protikomunistického odboja 659 osobám, z toho 209 in memoriam. V čase priznania postavenia malo trvalý pobyt v Bratislavskom kraji 132 účastníkov protikomunistického odboja, z toho v 42 prípadoch in memoriam ich blízke osoby, pričom 123 účastníkom protikomunistického odboja bolo priznané aj postavenie veterána protikomunistického odboja, z toho 42 in memoriam.

Podpredsedníčka BSKS Gabriella Németh pri slávnostnom prejave.

Podpredsedníčka BSKS Gabriella Németh pri slávnostnom prejave.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa prihovoril aj prítomným študentom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa prihovoril aj prítomným študentom.

Odovzdávanie ocenení, v pozadí poslankyňa NR SR Janka Šipošová.

Odovzdávanie ocenení, v pozadí poslankyňa NR SR Janka Šipošová.

Zástupcovia nastupujúcej generácie z radov študentov.

Zástupcovia nastupujúcej generácie z radov študentov.

Odovzdávanie dekrétu účastníka protikomunistického odboja.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť