Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Oceňovanie veteránov a účastníkov protikomunistického odboja v Trnave

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Trnava usporiadal v stredu 26. októbra slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a zástupcovia mesta na ňom ocenili dvadsaťdva veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Trnavského kraja. Ôsmi z nich dostali toto ocenenie in memoriam.

ÚPN od svojho vzniku priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 742. osobám, z toho 222. in memoriam. Postavenie veterána protikomunistického odboja priznal 692. osobám a ocenenie in memoriam prevzali príbuzní 227. veteránov. Ocenením Účastník protikomunistického odboja a Veterán protikomunistického odboja Ústav pamäti národa plní svoju úlohu pamäťovej inštitúcie. Taktiež pripomína verejnosti, že zápas ocenených s totalitným režimom nebol márny a že odvahu postaviť sa násiliu a zvoli diktátorských režimov dokáže spoločensky oceniť bez ohľadu na plynúce roky. Na podujatí prevzalo ocenenia deväť prenasledovaných občanov v minulom režme, resp. ich príbuzní. Patrí medzi nich najstarší ocenený, Jozef Kubala, narodený v roku 1909. Ocenenie za desaťročné utrpenie v komunistického väzení prevzala jeho dcéra.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore uviedol: „Po páde komunistického režimu všetci bývalí politickí väzni boli rehabilitovaní. A bolo veľa takých prípadov, keď ich rehabilitovali tí istí sudcovia, ktorí ich predtým do vezenia aj posielali.

Neochota vysporiadať sa s vlastnou minulosťou ohrozuje našu budúcnosť. Tak, ako sa to udialo tesne po ukončení II. svetovej vojny, kedy jedna totalita vystriedala druhú. A práve v týchto súvislostiach si omnoho hlbšie uvedomujem aktuálny význam a poslanie Ústavu pamäti národa ako inštitúcie, ktorej úlohou je nezabúdať. Lebo ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený si ju zopakovať."

Odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja v Trnave.

Odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja v Trnave.

Spoločná fotografia s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom a zástupcom mesta Trnava Pavlom Tomašovičom.

Spoločná fotografia s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom a zástupcom mesta Trnava Pavlom Tomašovičom.

Príhovor predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka.

Príhovor predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka.

Foto: Juraj Ondriaš, Štefan Badura, ÚPN


Vytlačiť