Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Banskej Bystrici odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Mestom Banská Bystrica uskutočnil 9. októbra 2014 v meste pod Urpínom už po druhýkrát slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Banskobystrického kraja. V úvode slávnostného aktu sa prítomným prihovorili primátor mesta Peter Gogola a predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Primátor Gogola vyjadril radosť z možnosti oceniť veteránov v Banskej Bystrici a uctiť si tak ich boj za slobodu a demokraciu. Vyjadril hrdosť na ich odvahu, a súčasne vďaku za odkaz, ktorí zanechali súčasnej a budúcim generáciám. Spomenul si aj na svoju mladosť a stretnutie so šoférom Rudolfom Balážom v Domácich potrebách. Vyjadril radosť z toho, že aj on, ako osobnosť mesta Banská Bystrica obdržal ocenenie a jeho postoje nezostali nepovšimnuté. Ako povedal: „Dovoľte mi, aby som vzdal hold všetkým, ktorí ste sa svojimi postojmi pričinili o to, že pravda a sloboda zvíťazili“.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom príhovore vyjadril ľútosť nad tým, že mnohí z účastníkov protikomunistického odboja sú už starí a nevládni a žiaľ, mnohí aj mŕtvi a v závere dodal: „Drahí veteráni protikomunistického odboja, sme si vedomí krívd, ktoré aj vám boli takto spôsobené. Vami prežitým utrpením a svedectvom života ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu slobodnú a demokratickú spoločnosť. V mene ÚPN vám za to vyslovujem úprimné poďakovanie.“ V mene účastníkov protikomunistického odboja sa prítomným prihovoril synovec Mons. Baláža MUDr. Július Baláž. Poďakoval za to, že si na bojovníkov proti komunizmu takto spoločnosť spomína a vyzdvihol osobnostnú črtu Mons. Baláža, ktorý napriek problémom, ktoré mal, nikdy neprejavil zatrpknutosť. V Cikkerovej sieni Historickej radnice odovzdali 7 dekrétov žijúcim veteránom protikomunistického odboja a 19 dekrétov in memoriam, ktoré prevzali ich blízki príbuzní. Ako prejav vďaky a úcty si spolu s dekrétmi prevzali spomienkové dary v podobe publikácií a filmov z produkcie ÚPN. Primátor Gogola na znak vďaky a úcty venoval oceneným symbolické kytice. Väčšina z nich si počas komunistickej totality ako politicky nespoľahliví občania Československa vyslúžila roky služby v tkzv. Pomocných technických práporoch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väzenia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu.

Zvláštnou kategóriou medzi ocenenými bol bývalý banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Komunistický režim mu neumožnil ďalšie štúdium a pôsobil na rôznych farách na strednom Slovensku. Komunisti ho obvinili z protištátneho pôsobenia na mládež a urobili z neho traktoristu a neskôr vodiča nákladného auta. Preukázateľne vykonával protikomunistickú činnosť na obnovu slobody a demokracie, o čom svedčí aj bohatá agenda ŠtB vedená v osobnom zväzku na Mons. Baláža. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti ÚPN priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 685 a v druhom 622. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu sa vzoprieť a trpieť a dnes už pomaly vymierajú. Slávnostné podujatie v Banskej Bystrici bolo obohatené o kultúrne vystúpenie ľudového umelca Mariána Kováča a bolo zakončené spoločenským posedením s malým občerstvením.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák s primátorom Banskej Bystrice P. Gogolom pri odovzdávaní dekrétov veteránom protikomunistického odboja

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák s primátorom Banskej Bystrice P. Gogolom pri odovzdávaní dekrétov veteránom protikomunistického odboja.

Foto: ÚPN

Vytlačiť