Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V prítomnosti predsedu Žilinského VÚC Juraja Blanára a študentov Spojenej strednej školy sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore podobne ako deň predtým v Žiline, vyzdvihol svedectvo života účastníkov protikomunistického odboja a poďakoval im za príklad, ktorý je aktuálny aj pre dnešné a budúce generácie zvlášť mladých ľudí. Svoje poďakovanie a prejav úcty a vďaky prítomným vo svojom príhovore vyjadril aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Prítomným účastníkom protikomunistického odboja a najbližším príbuzným už zosnulých následne odovzdali dekréty veteránov protikomunistického odboja. Popritom si so spomienkovými darmi venovanými Ústavom pamäti národa a Žilinským samosprávnym krajom odniesli aj červený karafiát. Slávnostné odovzdávanie dekrétov v Ružomberku bolo ukončené spoločenským stretnutím, na ktorom nechýbali spomienky na prežité utrpenie, ale aj prejavy vďaky za ocenenie.

Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 638 a v druhom 590. Podobné akty sa budú priebežne uskutočňovať vo všetkých krajoch našej republiky, ako súčasť programu budovania živej pamäti národa.

Foto: ÚPN

Vytlačiť