Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Nitre odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Krajským osvetovým centrom v Nitre odovzdal Ústav pamäti národa 6. mája 2013 dekréty priznané 44 veteránom protikomunistického odboja z Nitrianskeho kraja.

V prítomnosti podpredsedu nitrianskeho VÚC Ladislava Kollára a viceprimátora mesta Nitra Jána Vanča sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore pripomenul prítomným veteránom a ich rodinným príslušníkom 241 popravených, 600 umučených, 400 zastrelených na hraniciach Československa s Rakúskom a vtedajším západným Nemeckom, 250 tisíc protiprávne väznených, tisíce emigrantov, či státisíce perzekvovaných z radov občanov vtedajšieho Československa. Ako povedal: „Aj vy patríte k tým, ktorý ste v rozhodujúcej chvíli svojim postojom, či názormi vyjadrili svedectvo viery, odvahy a statočnosti, čím ste položili základy dnešnej slobody a demokracie pre súčasné a budúce generácie našich občanov. Skláňam sa pred vami a ďakujem vám.“

V dôstojnom priestore nitrianskeho Krajského osvetového strediska bolo následne odovzdaných 20 dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Nechýbala červená ruža mučeníctva, spomienkové dary v podobe publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa, či publikácia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dekréty si prevzalo 8 žijúcich prítomných veteránov a 12 dekrétov in memoriam prevzali rodinní príslušníci. Boli kvalifikovaní ako politicky nespoľahliví a vyslúžili si takmer 3 roky služby v tkzv. Pomocných technických táboroch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády. Pre mnohých sa príkoria prekonané počas namáhavej služby s lopatou a v uniforme s čiernymi výložkami neskončili ani po prepustení do civilu. Za svoje postoje trpeli sami, alebo ich rodiny až do pádu komunizmu. Paradoxne, tí, ktorí sa im, alebo im podobným postarali o životné útrapy, si dnes spokojne a dôstojne nažívajú, pričom na mnohých z týchto nespravodlivo perzekvovaných komunistickým režimom ešte aj dnes ľudia poukazujú slovami: „To je ten, čo sedel v base, alebo bojoval s lopatou“.

Aj pre túto krátku pamäť spoločnosti, ale aj ako malé zadosťučinenie a prejav úcty a vďaky Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 617 a v druhom 555. V Nitrianskom kraji odovzdali dekréty už po tretí krát, celkom už 65 osobám. Slávnostné podujatie bolo obohatené o hudobné vystúpenie žiačky Základnej umeleckej školy a zakončené spoločenským posedením a malým občerstvením. Podobné akty sa budú priebežne uskutočňovať vo všetkým krajoch našej republiky. Pre pamäť národa, a na počesť tých, čo mali odvahu trpieť a pomaly vymierajú.

Vytlačiť