Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Prešovského kraja

Vo štvrtok (27.4.2017) bolo v Prešove slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z Prešovského kraja. Podujatie už po dvadsiaty štvrtý raz organizoval Ústav pamäti národa a v Prešovskom kraji ho v spolupráci s VÚC pripravili už tretíkrát. Dekrét veterána alebo účastníka protikomunistického odboja udeľujú ľuďom, ktorí vo svojom živote príkladným spôsobom bránili, presadzovali či trpeli za hodnoty demokracie, vierovyznania, alebo z rôznych príčin boli prenasledovaní komunistickým režimom. ÚPN priznáva postavenie účastníka či veterána protikomunistického odboja od roku 2006.

V Prešove pripravili devätnásť dekrétov občanom, z toho desať in memoriam. „Ústav pamäti národa nie je sudcom tých, čo páchali zločiny, je advokátom tých, čo trpeli. Mám tu česť v mene ÚPN priznať 19 osobnostiam Prešovského kraja štatút veterána protikomunistického odboja. Sú to ľudia, ktorí v minulosti nepatrili k mlčiacej väčšine. Odmietli sa iba nečinne prizerať, keď v ich okolí či na ich blížnych bola páchaná neprávosť,“ povedal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Predseda Správnej rady vyzdvihol okrem iných umučeného gréckokatolíckeho kňaza Mirona Petrašoviča, ktorý za svoju vieru zomrel vo väzení. „28. apríla uplynie 67 rokov od smutne známeho prešovského Soboru, ktorý prakticky zlikvidoval gréckokatolícku cirkev. Jeden z tých, ktorý veriacich povzbudzoval k viere, organizoval petície za obnovu gréckokatolíckej cirkvi a vyzýval zodpovedných k náprave, bol aj prešovský gréckokatolícky farár Miron Petrašovič. V roku 1958 ho spolu s ďalšími šiestimi kňazmi zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila zo špionáže pre zahraničnú spravodajskú službu, pre Vatikán. Prešovský súd mu vymeral nepodmienečný trest a odpykať si ho mal v Leopoldove. Tvrdé väzenské podmienky spôsobili, že Miron Petrašovič 9. augusta 1959 zomrel vo väzení vo veku 69 rokov," priblížil Ondrej Krajňák.

ÚPN k k dnešnému dňu priznal postavenie veterána protikomunistického odboja 715 osobám, z toho 240 in memoriam.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák na podujatí pripomenul, že žiadna ideológia nemôže byť nad svedomím.

Prítomný bol aj predseda Konfederácie politických väzňov Peter Sandtner, zástupca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov Mons. Milan Lach, SJ a generálny vikár rímskokatolíckej Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol.

V kultúrnom programe vystúpil zbor PASA z Prešova a žiaci ZUŠ Jána Poschla a ZŠ sv. Mikuláša z Prešova.

Veteráni a účastníci protikomunistického odboja z Prešovského kraja po slávnostnom prevzatí dekrétov.

Veteráni a účastníci protikomunistického odboja z Prešovského kraja po slávnostnom prevzatí dekrétov.

Autor: Peter Juščák, ÚPN

Vytlačiť