Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Veteráni protikomunistického odboja si v Bratislave prevzali dekréty

Politickí väzni a prenasledovaní komunistickým režimom si v stredu 3. apríla 2019 v Bratislave prevzali dekréty veteránov protikomunistického odboja, ktorými Ústav pamäti národa vyjadruje úctu mužom a ženám brániacim hodnoty slobody a demokracie v období neslobody. ÚPN pripravil dekréty pre 39 veteránov protikomunistického odboja, z toho 20 in memoriam. Toto postavenie priznal Ústav pamäti národa z vlastného podnetu františkánovi Ambrózovi Jurčovičovi a saleziánom Štefanovi Sandtnerovi a Titusovi Zemanovi.

Počas slávnostného odovzdávania na úrade Bratislavského samosprávneho kraja si ocenenie prevzalo 28 veteránov, z toho 15 in memoriam. Najstarší žijúci veterán, ktorý si prišiel prevziať dekrét, je 91-ročný Ján Pec. Za prenasledovaných sa zúčastneným prihovoril Jozef Krutý, ktorý bol komunistickým režimom odsúdený na 15 rokov, a vyzdvihol význam oceňovania pre bývalých politických väzňov: "Vieme, že táto diktatúra bola zločin, a preto triezvo uvažujúci ľudia zaujali svoj správny postoj. Ďakujeme Bohu za to, že my sme sa mohli dožiť týchto okamihov. Preto i do budúcnosti, pokiaľ budeme mať sily a zdravia, budeme sa usilovať o to, aby sme si túto triezvosť zachovali."

Dekréty si ocenení prevzali z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho, podľa ktorého: "Nádejou prenasledovaných boli viera a pravda, ktorými čelili zlovôli zdanlivo neporaziteľného režimu. A ako sa aj neskôr ukázalo, viera a pravda boli mocnejšie ako všetky zbrane." Prítomným poďakoval za svedectvo obety, odvahy, viery a statočnosti. "Vašimi zásadovými postojmi ste sa výraznou mierou zaslúžili o vznik slobodnej a demokratickej spoločnosti," dodal.

Ústav pamäti národa zatiaľ priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 866 osobám a postavenie veterána protikomunistického odboja 806 osobám. Oceňovanie prenasledovaných z Bratislavského kraja pripravil ÚPN v spolupráci s úradom BSK už po štvrtý raz a tak úctu a vďaku oceneným prejavil aj župan Juraj Droba. "Neúcta predstaviteľov totalitného režimu k uznávaniu iného názoru, k uznávaniu slobody, dodnes nie je celkom uzavretou kapitolou v histórii Slovenska," povedal v príhovore. "Žijeme v nepokojnej dobe, ktorá vytvára podhubie pre rôzne extrémistické, rasové a netolerantné prejavy aj v našich zemepisných šírkach. Chráňme si preto dosiahnuté vymoženosti, demokraciu a ideály, za presadzovanie ktorých ste boli perzekvovaní i väznení."

Slávnostné oceňovanie veteránov protikomunistického odboja umelecky doplnili žiaci z Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave.

Oceňovanie veteránov protikomunistického odboja

Oceňovanie veteránov protikomunistického odboja

Oceňovanie veteránov protikomunistického odboja

Oceňovanie veteránov protikomunistického odboja

Príhovor bývalého politického väzňa Jozefa Krutého

Príhovor bývalého politického väzňa Jozefa Krutého

Slávnostné oceňovanie veteránov protikomunistického odboja umelecky doplnili žiaci z Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave

Slávnostné oceňovanie veteránov protikomunistického odboja umelecky doplnili žiaci z Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave

Spoločná fotografia ocenených

Spoločná fotografia ocenených

Foto: Juraj Ondriaš, ÚPN

Vytlačiť