Sviečková manifestácia v Bratislave, 25. marec 1988

Galéria

fotografia: František Mikloško

František Mikloško,
dobová fotografia,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský,
dobová fotografia,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: Ján Ch. Korec

Ján Ch. Korec, biskup 'tajnej cirkvi',
Zdroj: R.V. Tatran: Bratislavský
Veľký piatok. Zbierka autentických
dokumentov o zhromaždení veriacich
25.marca 1988, samizdat

fotografia: Štefan Záreczký

Štefan Záreczký, predseda tlačovej komisie ZKD Pacem
in Terris Bratislava, Zdroj:J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éry
na Slovensku 1948-1989, Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Peter Colotka

Peter Colotka, predseda vlády SSR,
Zdroj:J.Pešek a kol.: Aktéri jednej éry
na Slovensku 1948-1989,
Vydavateľstvo Michala Vaška

fotografia: Štefan Lazar

Štefan Lazar, minister vnútra
a životného prostredia SSR,
Zdroj: TASR

fotografia: Gejza Šlapka

Gejza Šlapka, člen
predsedníctva ÚV KSS, vedúci
tajomník Mestského výboru KSS
v Bratislave, Zdroj: TASR

fotografia: Ignác Janák

Ignác Janák,
člen predsedníctva ÚV KSČ,
prvý tajomník ÚV KSS,
Zdroj: TASR

fotografia: plk. Štefan Homola

plk. Štefan Homola,
náčelník XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. František Budaváry

pplk. František Budaváry,
1. zástupca náčelníka
XII. správy ZNB,
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: pplk. Anton Faťol

pplk. Anton Faťol, náčelník II. odboru
XII. správy ZNB - boj proti vnútornému
nepriateľovi (cirkev),
Zdroj: Archív ÚPN

fotografia: gen. Alojz Lorenc

gen. Alojz Lorenc,
1. namestnik ministra
vnútra ČSSR, Zdroj: internet

fotografia: Miroslav Válek

Miroslav Válek,
minister kultúry SSR,
Zdroj: J.Pešek

fotka
fotka
fotka

Pramene:
Archív ÚPN. Zbierka kópií dokumentov z iných archívov.

Literatúra:
R.V. Tatran (J.Ch. Korec a kolektív): Bratislavský Veľký piatok. Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25.marca 1988., 1988
Ján Šimulčík: Čas svitania. Sviečková manifestácia - 25.marec 1988, Vydavateľstvo Michala Vaška , 1998

Vytlačiť