Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti

Obrázok obálky August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti

Publikácia kolektívu historikov Ústavu pamäti národa prináša v atraktívnej encyklopedickej forme prehľad kľúčových udalostí a významných osobností spojených s rokom 1968, a osobitne s okupáciou bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Úvodná štúdia predstavuje syntetizujúci text prinášajúci cestu k roku 1968 od konca druhej svetovej vojny, s ťažiskom na udalosti roku 1968 – predstavenie základných čŕt demokratizačného procesu, postoja Sovietskeho zväzu a jeho ďalších satelitov k zmenám, ako aj reakciu československého straníckeho vedenia. Jadrom knihy sú abecedne zoradené heslá, ktoré sa popri známym aj menej známym udalostiam z politických dejín venujú aj širšiemu spoločenskému kontextu, vrátane kultúry a športu. Hoci väčšina z hesiel je zameraná na vývoj na Slovensku, prípadne v Československu, nechýbajú ani heslá presahujúce jeho hranice. Tie približujú tak postavy vedúcich politikov východného bloku, ako aj vývoj na Západe či v radoch slovenského exilu. Súčasťou publikácie je aj kalendárium roku 1968 a zoznam odporúčanej literatúry.

ISBN 978-80-89335-91-6

Cena: 10.90 €

Vytlačiť