Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Peter Jašek, Ondrej Podolec, Beáta Katrebová Blehová, Jerguš Sivoš: Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989.

Obrázok obálky

Publikácia pracovníkov Ústavu pamäti národa je venovaná problematike pádu komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 v širších medzinárodných súvislostiach. Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989 priniesol. Nevyhýba sa ani situácii v slovenských regiónoch a reflektuje aj témy ako študentské hnutie, aktivity hercov v prelomových dňoch Novembra 89, vznik a pôsobenie Verejnosti proti násiliu, rezignáciu komunistickej strany, politické rokovania a zmeny, slobodné voľby či pamäťovú politiku. Súčasťou publikácie je aj rozšírené kalendárium zachytávajúce aj zahraničnopolitický kontext v rokoch 1985 – 1990. Publikácia je rozdelená do 20 kapitol, pričom zahŕňa aj bohatú fotografickú časť vrátane množstva doteraz nepublikovaných fotografií, ktoré ÚPN získal akvizičnou činnosťou v roku 2019. Kniha je dostupná aj zahraničným záujemcom, nakoľko všetky texty sú v slovenskej aj anglickej verzii.

ISBN 978-80-89335-89-3

Cena: 14.10 €

Vytlačiť