Martina Fiamová (ed.) - Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Obrázok obálky

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 70.výročia prijatia tzv. Židovského kódexu, najrozsiahlejšieho protižidovského právneho predpisu Slovenskej republiky. Jednotlivé štúdie umožňujú komparatívne poznávanie tejto tragickej stránky európskych dejín.

Cena: 7.00 €

Vytlačiť