Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Omšení sa stretli spolupracovníci pri pašovaní náboženskej literatúry

Na fare v Omšení sa na pozvanie kňaza Šebastiána Košúta stretli 20. januára 2019 ľudia, ktorí v období komunistického režimu pašovali cez Poľsko do Československa náboženskú literatúru, zástupcovia poľského veľvyslanectva na Slovensku a Ústavu pamäti národa, ako aj akademici venujúci sa problematike prenášania náboženskej literatúry cez hranice. Na stretnutí sa zúčastnili a moderovali ho kňaz Stanislaw Lugowski a kapucín Jozef Konc, ktorí sa na pašovaní duchovných diel aktívne podieľali.

Podujatie sa začalo svätou omšou, popoludní sa konala moderovaná debata za účasti tridsiatky diskutujúcich, medzi ktorými boli aj disident a organizátor Sviečkovej manifestácie František Mikloško a predseda slovensko-poľskej parlamentnej skupiny a poslanec NR SR Martin Fedor. Hovorilo sa najmä o poľsko-slovenskej spolupráci pri pašovaní náboženskej literatúry v období komunizmu (svedectvo Antona Labjaka, Jozefa Badleka, Stanislava Žibeka a Albína Maslaňáka), no nechýbal ani pohľad na kontakty s Nemeckom (Silvia Katrinec), s Rakúskom či s Talianskom. Karol Dubovan odkryl širokú paletu spolupráce s Poľskom cez Spoločenstvo Fatima. Podujatia sa zúčastnila aj Mária Klobušická a Dariusz Żuk-Olszewski, ktorí sa danej problematike čiastočne venovali v rámci výskumných tém na univerzite.

Poľský veľvyslanec Krzysztof Strzałka počas diskusie ocenil dôležitosť poľsko-slovenskej spolupráce v čase komunistického režimu a prejavil odhodlanie aktívne napomáhať zaznamenávaniu týchto príbehov formou výstav, filmov či dokumentačnou činnosťou. Kňaz Stanislaw Lugowski zdôraznil, že je otázkou spravodlivosti hovoriť o dôležitosti katolíckej cirkvi pri páde totalitného režimu: "Nie je to len otázka spravodlivosti, ale aj naša povinnosť voči tým, ktorí za pravdu a vernosť hodnotám trpeli i umierali."

Historik ÚPN František Neupauer, ktorý skúma tému prenasledovania cirkví, poukázal na širokú sieť pomoci prenasledovaným kresťanom na Slovensku, ako aj na fenomén pašovania Biblií zo Slovenska do Sovietskeho zväzu. Zároveň predstavil tri dimenzie medzinárodnej spolupráce veriacich, vhodné na ďalšie spracúvanie: tajné vysviacky kňazov, pašovanie literatúry a spoluprácu kresťanských hnutí a laikov. Vyzdvihol dôležitosť zaznamenania svedectiev poľských predstaviteľov k tejto téme, vrátane osobného tajomníka pápeža Jána Pavla II., kardinála Stanislava Dzivisza.

V diskusii zaznelo niekoľko pohľadov, akými spôsobmi sa danej téme venovať. "Môj nebohý manžel sa do spracovania tejto témy vložil a my ako rodina chceme na tejto nedokončenej práci pracovať ďalej," povedala manželka Vladimíra Javorského, ktorý sa pričinil o vydanie publikácie Kuriéri Božieho Slova (vyšla aj v spolupráci s ÚPN, https://www.upn.gov.sk/sk/knihu-kurieri-bozieho-sl...). Do diskusie o spracovaní svedectiev pamätníkov sa zapojil aj Stanislav Labjak z Referátu Oral history ÚPN. Ústav pamäti národa natočil tiež dokumentárny film s názvom Stopy v snehu o skupine mladých ľudí prichytených v Tatrách pri prenášaní náboženskej literatúry a predmetov, ktorý režíroval Slavomír Zrebný (https://www.upn.gov.sk/sk/stopy-v-snehu/).

Hostiteľom stretnutia bol kňaz Sebastiána Košút, bývalý sekretár biskupa Pavla Hnilicu, ktorému poľský prezident Bronislaw Komorowski za jeho mimoriadny prínos k demokratickým zmenám v Poľsku udelil štátne vyznamenanie.

Ústav pamäti národa pripravuje v spolupráci s poľských veľvyslanectvom diskusný večer na tému pašovania náboženskej literatúry, ktorý sa bude konať dňa 21. februára 2019 v Poľskom inštitúte. Téme spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v čase neslobody sa budú venovať zástupcovia ÚPN, poľského Ústavu národnej pamäti (IPN) a veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku i v najbližších mesiacoch. Nadviažu tak na decembrové stretnutie, ktorého sa za poľskú stranu zúčastnil veľvyslanec Krzysztof Strzałka a Anna Ciesielska.

Sprava Šebastián Košút, Dariusz Żuk-Olszewski, Stanislaw Lugowski a Karol Dubovan. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Sprava Šebastián Košút, Dariusz Żuk-Olszewski, Stanislaw Lugowski a Karol Dubovan. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Manželka Vladimíra Javorského, ktorý sa pričinil o vydanie publikácie Kuriéri Božieho Slova. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Manželka Vladimíra Javorského, ktorý sa pričinil o vydanie publikácie Kuriéri Božieho Slova. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Poľský veľvyslanec Krzysztof Strzałka (vpravo) a predseda slovensko-poľskej parlamentnej skupiny a poslanec NR SR Martin Fedor. Foto: Karol Dubovan

Poľský veľvyslanec Krzysztof Strzałka (vpravo) a predseda slovensko-poľskej parlamentnej skupiny a poslanec NR SR Martin Fedor. Foto: Karol Dubovan

Diskusia počas stretnutia v Omšení. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Diskusia počas stretnutia v Omšení. Foto: Štefan Badura, ÚPN

Vytlačiť