Knihu Kuriéri Božieho Slova predstavia v Košiciach, Ružomberku a Bratislave

V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o dobe neslobody na Slovensku v rokoch 1948 - 1989 uzatvoril Ústav pamäti národa a Spoločenstvo Fatima zmluvu o partnerstve na preklad a vydanie publikácie „Kurierzy Słowa Bożego" v slovenskom jazyku.

Zostavovateľ Marian Szczepanowicz v publikácií prináša tému prenášania náboženskej literatúry cez poľskú hranicu počas rokov totality a tajných vysviacok v Poľsku, ako aj spomienky niektorých slovenských osobností na život v neslobode.

Kniha má vyše 300 strán a obsahuje rozsiahly index mien.

V úvode slovenského vydania napísala Františka Schreková odkaz kardinála Korca: "Kniha faktu poľského autora Mariana Szczepanowicza Kuriéri Božieho slova je dokumentom a svedectvom obetavej služby a spolupráce poľsko-slovenských a slovensko-poľských aktivistov v rokoch komunistického prenasledovania. Je pre nás veľmi potešujúcou správou, že kniha vychádza v slovenskom preklade... Mapujme odvážne aktivity Cirkvi a kresťanských spoločenstiev. Je našou povinnosťou zachovať ich pre budúcnosť."

Kniha Kuriéri Božieho slova (Skúsenosť a dar) vyšla pri príležitosti 100. jubilea zjavení Panny Márie vo Fatime nákladom sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fatima s finančnou podporou Poľského veľvyslanectva, Poľského inštitútu a Ústavu pamäti národa.

Prezentácia publikácie sa bude konať v Košiciach, Ružomberku a Bratislave.

KOŠICE: 3. 10. 2017, átrium Teologickej fakulty

Pozvánka na prezentáciu knihy Kurieri Bozieho slova v Košiciach


RUŽOMBEROK: 4.10. 2017, Aula Jána Pavla II. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity

Pozvánka na prezentáciu knihy Kurieri Bozieho slova v Ružomberku


BRATISLAVA: 5. 10. 2017., Poľský inštitút

Pozvánka na prezentáciu knihy Kurieri Bozieho slova v Bratislave

Vytlačiť