Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pamäť národa 1/2022

Úvod prvého čísla 18. ročníka časopisu Pamäť národa tvorí rozsiahla štúdia Silvie Haladovej, v ktorej sa pokúša analyzovať kolektivizačnú propagandu uverejňovanú na stránkach straníckeho denníka Pravda v rokoch 1949 – 1950. V prvom rade sa zameriava na prezentovanie spôsobov, foriem a intenzity šírenia účelových informácií v prvých rokoch počiatočnej fázy kolektivizácie, vrátane hodnotenia charakteru predkladaných článkov, nevynímajúc ich zaradenie do príslušných spoločensko-politických súvislostí.
V ďalšej časti časopisu, rubrike Dokumenty, prezentujú František Neupauer a Ján Šimulčík dokumenty približujúce vznik a činnosť prvej samostatnej organizácie združujúcej politických väzňov s názvom Slovenská organizácia na ochranu ľudských práv (SONOĽP), ktorá vznikla 7. apríla 1968. Okrem toho dokumenty odkrývajú aj pohľad Štátnej bezpečnosti na jej činnosť. V rámci rubriky „Materiály“ nájdu čitatelia príspevok Josefa Hallu, ktorý sa venuje osudom Dušana Jurkoviča a jeho rodiny po skončení druhej svetovej vojny. Rodine bola v roku 1945 znárodnená tehelňa v Trnave a jeho synovia boli po roku 1948 vyšetrovaní Štátnou bezpečnosťou a vysťahovaní v rámci Akcie B z Bratislavy.
V rubrike /Rozhovory“ uverejňujeme voľné pokračovanie rozhovoru Petra Sokoloviča s Františkom Michalovičom, bývalým zaradencom do Pomocných technických práporov a neskôr exulantom a funkcionárom krajanských spolkov, tentoraz zameraný na obdobie jeho švajčiarskeho exilu.
Záver čísla tvorí tentoraz príspevok o prenasledovaní „dedinského boháča“ Františka Lučanského, recenzia zaujímavého knižného titulu a už tradične rubrika ÚPN interne.

OBSAH

ŠTÚDIE

 • HALADOVÁ, Silvia: Reflexie kolektivizačnej propagandy na stránkach denníka Pravda v období rokov 1949 – 1950
  Resumé
  Summary

DOKUMENTY

 • NEUPAUER, František – ŠIMULČÍK, Ján: Slovenská organizácia na ochranu ľudských práv v dokumentoch Štátnej bezpečnosti a príhovor Vladimíra Jukla z apríla 1968
  Resumé
  Summary

MATERIÁLY

 • HALLA, Josef: Znárodněný umělec. Poválečná léta Dušana Jurkoviče a jeho rodiny
  Resumé
  Summary

ROZHOVORY

 • SOKOLOVIČ, Peter: Príbeh exulanta. Rozhovor s Františkom Michalovičom

PRÍBEHY PRENASLEDOVANÝCH

 • FIALKOVIČOVÁ, Miriama: Prípad František Lučanský – dlhá cesta „dedinského boháča“ k rehabilitácii

RECENZIE

 • DOSKOČIL, Zdeněk: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu (Branislav Kinčok)

ÚPN INTERNE

PREHĽAD ČLÁNKOV UVEREJNENÝCH V ROKU 2021

Obálka časopisu PN 1/2022

Vytlačiť