Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Filmy vydané na DVD

Ako som mal začať 3. svetovú vojnu

Dokumentárny portrét Karola Noskoviča, jedného z tisícov väznených, podáva dramatické svedectvo o komunistickom systéme, ktorý do absurdných rozmerov nafúkol skutok mladého človeka. Vymyslené obvinenie sa premietlo do mimoriadne prísneho trestu. Prípad Karola Noskoviča je typickým príkladom brutálneho prenasledovania statočných ľudí v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Scenár: Juraj Brocko, Dano Ondruš Obrazová postprodukcia: Peter Harum Grafická spolupráca: Karol Holubčík ...

Arbitráž

Dokument zachytáva osudy pamätníkov, ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc v prospech Maďarska v novembri 1938. Na ich osude mapuje postoje horthyovského Maďarska k obyvateľom južného Slovenska po Viedenskej arbitráži. Účinkujú: Ladislav Tajták, Imrich Šandor, Anna Očenášová, Karol Kuťka, Cyril Bobok, József Kemény, József Papp Vedúci výroby: Ondrej Krajňák Námet: Ján Mitáč Anglický preklad: Milica Hrebičková Jazyková korektúra: Marcos Perez Maďarský preklad: Zoltán Körös Titulky...

Bohom zabudnuté kúty

Dokumentárny film sa venuje slovensko-poľskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Aj vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre “dobrodruhov", akým bol aj Józef Kuras, zvaný Ogien, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov. Účinkujú: František Brodovský, Mária Lojeková, Ján Budz, Šebastián Milan, Jozef Brija, Ján Marian Kacwin, Jozef Klocek, Henryk Paśko, Matej...

Jozef a jeho bratia

Dokument venovaný opcii – presídleniu Rusínov z ČSR do Sovietskeho zväzu – je vytvorený na základe výpovede výborného rozprávača Jozefa Bobalika. Na pozadí presídlenia sa dozvedáme o jeho skúsenostiach so sovietskymi pracovnými tábormi za polárnym kruhom. Rekonštruované scény akcentujú kultúru rusínskej národnostnej menšiny. Svet východoslovenských dreveníc a drevených kostolov konfrontuje s realitou „sovietskeho raja“. Účinkujú: Jozef Bobalik, Mária Onuferová, Jozef Onufer ...

Junáci z prachu

Dokumentárny film o perzekúciách členov slovenskej skautskej organizácie komunistickou mocou. Poukazuje na absurdný paradox, keď totalitný režim vyprodukoval z mládežníckej organizácie nepriateľa štátu a hrozbu pre budovanie socialistického zriadenia. Mnohí zo skautov boli za svoju angažovanosť v tomto hnutí prenasledovaní a niektorí aj väznení. Účinkujú: Peter Janota, Martin Kanka, Jarmila Krajčírovičová, Jaroslav Loebl, Jozef Petríček, Václav Rubeš, Eva Štěpánková, Vojtech...

November + 20

Dokumentárny pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti. Film pre všetkých, ktorí nezabudli a nezabudnú ako aj pre tých, ktorí mnohé z udalostí nemali nikdy možnosť spoznať... Účinkujú: Ján Budaj, Ján Čarnogurský, Michal Hvorecký, Milan Kňažko, František Mikloško, Ladislav Snopko, Peter Šťastný, Magda Vášáryová Vedúci výroby: Ondrej Krajňák Produkcia: Eduard Stano Animácia: Alexander Hýbl Preklad: Jana...

Prežili sme GULAG

Sovietskymi tábormi GULAG prešli milióny ľudí, medzi nimi aj tisíce slovenských občanov. Filmový dokument konfrontuje skúsenosti posledných žijúcich väzňov zo Slovenska – ich osudy sleduje od zatknutia až po návrat, cez stretnutie so smrťou spoluväzňov, surovosťou podsvetia, ale aj obetavosťou zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody. Účinkujú: Ján Košút, Jozef Bobalik, Jozef Tekeli, Juraj Ružbaský, Anton Felber Preklad: Anna Hlaváčová Spolupráca: Dorothy Boyko,...

Stopy v snehu

Dokumentárny film o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody. Komunistický režim v Československu neumožňoval občanom slobodný prístup k informáciám. Len v 50-tych rokoch bolo v Československu zlikvidovaných okolo 28 miliónov kníh, mnoho autorov bolo zakázaných a zriadená bola cenzúra. Film mapuje nielen samotné pašovanie, ale aj tlačenie kníh, samizdatov a ich distribúciu. Ústredným motívom je príbeh troch kamarátov, ktorí sa zapojili do pašovania literatúry cez hory....

Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok

Rekonštrukcia zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988 využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie ako i agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti konfrontujú prítomnosť s minulosťou. Svedecké výpovede: Peter Bohunický, Ján Čarnogurský, Ľudmila Heribanová...

Tiene barbarskej noci

Na jar roku 1950 nariadil Ústredný výbor KSČ likvidáciu mužských reholí. Cieľom akcie bolo obsadiť kláštory, vysťahovať rehoľníkov a zmocniť sa majetku cirkvi. Dokument vyrozpráva osudy piatich mužov, ktorým štátna moc zmenila životnú dráhu. Po rokoch tvrdého vypočúvania a väznenia si nachádzajú vlastné cesty, ako naplniť svoje povolanie. Z nepriateľa štátu sa nakoniec stáva študent medicíny. Ďalší vysokoškolský učiteľ alebo statočný otec rodiny. Traja z nich boli neskôr...

Tóny v tichu

Rekonštrukčný portrét významného dirigenta Zdenka Bílka, ktorého život bol plný nielen veľkých úspechov, ale aj pádov. Zažil zaplnené koncertné sály v svetových metropolách, no i pobyt v československých komunistických väzniciach. Ani ten však nemohol zmeniť jeho neoblomné ľudské postoje a narušiť hlbokú vieru v Boha. Účinkujú: Zdeněk Bílek, Lukrécia Bílková, Mária Bílková, Jana Bílková, Veronika Bílková Námet: Igor Sivák Odborná spolupráca: Jerguš Sivoš, Branislav Kinčok,...

V tieni času

Film opisuje životný príbeh Emila Šveca, ktorý si v komunistických žalároch odsedel 18 rokov. Bol väzňom-maratóncom, pričom zakúsil pomery v najznámejších väzniciach komunistického Československa. Keď v roku 1959 uletel na práškovacom lietadle ponad železnú oponu do Rakúska, netušil, že o tri roky bude späť. V roku 1962 ho totiž Štátna bezpečnosť zavliekla do Československa... Námet: Marián Gula Scenár: Tibor Macák Spolupracovali: Eva Ferenčíková, Róbert Klöckler, Marta Košíková,...