Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Deň otvorených dverí v ÚPN

Ústav pamäti národa 20. októbra 2016 pripravil pre verejnosť Deň otvorených dverí. Počas celého dňa v jeho sídle na Miletičovej 19 a v archíve na Miletičovej 7 prezentovali zamestnanci ústavu činnosť inštitúcie. Na tlačovej konferencii predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák informoval o širokom spektre činností ústavu. Podotkol, že prijal odporúčanie ministerstva školstva aby ÚPN participoval na vzdelávacom programe pre študentov ako vyznamenanie a osobný záväzok.

Verejnosti boli sprístupnené brány depotu - archívu ÚPN, do ktorých iba výnimočne môžu nahliadnuť študenti, alebo široká verejnosť. návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s prísne tajnými spismi, ktoré vyhotovila komunistická ŠtB. V archíve ÚPN sa nachádzajú aj vyšetrovacie spisy takmer 71 000 odsúdených slovenských občanov, politických väzňov, ktorí po 89 roku boli rehabilitovaní.

Štátny tajomník MŠVVŠ SR, Peter Krajňák vyjadril presvedčenie, že spolupráca ústavu a organizácií ministerstva školstva sa bude úspešne rozvíjať. Pripomenul priority vzdelávania mladej generácie aj v otázkach historických skúseností s nedemokratickými režimami. Vo vzdelávacom programe ministerstva sú aj návštevy symbolických miest neslobody ako je múzeum holokaustu, koncentračný tábor v Seredi, múzeum rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom aj na miesta v zahraničí, napríklad koncentračný tábor v Osvienčime. Zároveň potvrdil záujem, aby odborníci z ÚPN sa stretli aj s predmetovou komisiou Štátneho pedagogického ústavu a na odbornej úrovni konzultovali historické udalosti a ich zaradenie v učebných procesoch škôl.

Spisovateľ, disident a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš priblížil svoj životný príbeh návštevníkom ústavu a ďalších diskusiách odpovedal na otázky návštevníkov počas celého dňa. Totalitná komunistická moc vo vykonštruovanom súdnom procese ho odsúdila na osemnásť rokov väzenia. Pretrpel tam sedem rokov a dlhé roky žil v ústraní ako občan druhej kategórie. Neskôr sa stal spisovateľom pre deti, rozhlasovým autorom a napísal aj osudy tzv. triednych nepriateľov vo štvorzväzkovom diele.

Ďalším hosťom podujatia bol poslanec NR SR Ján Budaj, ktorý v diskusii zdôraznil potrebu zachovávať pravdivé informácie o našej minulosti.Počas Dňa otvorených dverí mali skupiny žiakov, študentov aj občania možnosť spoznať prácu archívu a jednotlivých oddelení ústavu. Videli filmy a prezentácie z dielne ÚPN a mali možnosť poznať obdobie neslobody z pohľadu tvorcov dokumentaristov. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák zhodnotil Deň otvorených dverí ako ďalšie z vydarených podujatí. Povedal:
"Dnešným dňom definitívne otvárame brány našej inštitúcie pre všetkých študentov a pedagógov, aby sme im priblížili hrôzy, ktoré napáchali zločinecké režimy. Lebo pamäť ľudská býva krátka a človek je schopný úprimnej sebareflexie najmä vtedy, ak je pravdivo konfrontovaný so svojou minulosťou".

Tlačová konferencia ÚPN, zľava Ľubomír Ďurina, riaditeľ sekcie archívu, Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva, Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN. Rudolf Dobiáš, spisovateľ a politický väzeň, Peter Juščák, hovorca ÚPN.

Tlačová konferencia ÚPN, zľava Ľubomír Ďurina, riaditeľ sekcie archívu, Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva, Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN. Rudolf Dobiáš, spisovateľ a politický väzeň, Peter Juščák, hovorca ÚPN.

Žiaci počas dňa otvorených dverí v ÚPN.

Žiaci počas dňa otvorených dverí v ÚPN.

Beseda s pracovníkmi ÚPN, zľava: Patrik Dubovský, sekcia vedeckého výskumu, Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Marián Gula, sekcia dokumentácie.

Beseda s pracovníkmi ÚPN, zľava: Patrik Dubovský, sekcia vedeckého výskumu, Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Marián Gula, sekcia dokumentácie.

Deň otvorených dverí ÚPN, žiaci počas diskusie.

Deň otvorených dverí ÚPN, žiaci počas diskusie.

Spisovateľ a politický väzeň Rudolf Dobiáš.

Spisovateľ a politický väzeň Rudolf Dobiáš.

Spisovateľ a politický väzeň Rudolf Dobiáš počas besedy.

Spisovateľ a politický väzeň Rudolf Dobiáš počas besedy.

Z tlačovej besedy.

Z tlačovej besedy.

Foto: Eduard Novák, ÚPN

Videozáznam z diskusie s Rudolfom Dobiášom a dcérami politických väzňov .

Vytlačiť