Logo

Vyšlo druhé číslo časopisu Pamäť národa ročníka 2020

V uplynulých dňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 2/2020. Úvod časopisu tvoria dve štúdie. V prvej, ktorej autorom je renomovaný slovenský historik Róbert Letz, sa čitatelia zoznámia s doteraz neznámou činnosťou nezávislej skautskej organizácie Slovenský zlatý orol, ktorá o. i. vydávala aj vlastné skautské a trampské samizdaty. Počtom vydaných periodických samizdatov sa Slovenský zlatý orol v danej dobe (50. roky) zaradil na prvé miesto na Slovensku. V druhej štúdii sa Mária Rímešová zaoberá postavou slovenského marxistického historika Ľudovíta Holotíka a jeho manželkou, taktiež historičkou Zdenkou Holotíkovou. Ľudovít Holotík pôsobil ako riaditeľ Historického ústavu SAV a svojou prácou výrazne ovplyvnil vtedajší výklad dejín, predovšetkým vznik Československa a s tým spojenú postavu Milana Rastislava Štefánika.

V rubrike Dokumenty Pavol Makyna prezentuje dokumenty, ktoré sumarizujú letákové akcie a povojnové výtržnosti namierené proti Židom v čase od júna do augusta 1946.

V rubrike Materiály prináša poľský historik Grzegorz Majchrzak pohľad do problematickej organizácie 22. ročníka prestížnych cyklistických Pretekov mieru 1969, ktoré boli poznačené vpádom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Výsledkom bolo, že Československo nepostavilo na štart pretekov svoje národné družstvo a cez jeho územie prechádzal pelotón len počas jedinej etapy.

Rubrika V službách režimu je tentoraz vyhradená pre Jozefa Pavlova, ktorý sa vo svojom príspevku venuje životným a politickým vzostupom a pádom Róberta Kubičku, okresného veliteľa Hlinkovej gardy vo Zvolene.

V rubrike Rozhovory nájdu čitatelia zaujímavý rozhovor s chovancom rehole tešiteľov Emilom Rončákom, ktorý pracovníkom ÚPN sprostredkoval svoje spomienky na priebeh Barbarskej noci v roku 1950.

V rubrike Príbehy prenasledovaných približuje Dana Viestová na základe svojich spomienok pohnuté osudy rodiny Viestových, z ktorej pochádzal aj slovenský a československý generál a jeden z veliteľov SNP Rudolf Viest.

Záver čísla prináša čitateľom dve recenzie z pera Miroslava Londáka a Beáty Katrebovej Blehovej, anotáciu na zaujímavý knižný titul a rubriky ÚPN interne a Spomíname.

OBSAH

ŠTÚDIE

 • RÓBERT LETZ: Slovenský zlatý orol a jeho samizdaty
  Resumé
  Summary
 • MÁRIA RÍMEŠOVÁ: Postava slovenského marxistického historika Ľudovíta Holotíka a jeho „kauzy“ v slovenskej historiografii
  Resumé
  Summary

DOKUMENTY

 • PAVOL MAKYNA: Protižidovské výtržnosti a letákové akcie na Slovensku v lete 1946
  Resumé
  Summary

MATERIÁLY

V SLUŽBÁCH REŽIMU

 • JOZEF PAVLOV: Produkt svojej doby. Okresný veliteľ Hlinkovej gardy vo Zvolene Róbert Kubička
  Resumé
  Summary

ROZHOVORY

 • FRANTIŠEK NEUPAUER – ANGELIKA ŠRÁMKOVÁ: „Udialo sa to za tmy a ticha.“ Rozhovor s chovancom rehole tešiteľov Emilom Rončákom o Barbarskej noci

PRÍBEHY PRENASLEDOVANÝCH

 • DANA VIESTOVÁ: Ako si to pamätám

RECENZIE

 • ADAM HUDEK – MICHAL KOPEČEK – JAN MERVART: eds. Čecho/slovakizmus (Miroslav Londák)
 • VALENTINA VLADIMIROVNA MARJINA: SSSR – Slovakija, 1939 – 1945 gg.: Vojenno-političeskije aspekty (Beáta Katrebová Blehová)

ANOTÁCIE

 • KAREL KAPLAN: Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Komentované dokumenty (Rudolf Manik)

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

Obálka časopisu

Vytlačiť