V Šintave slávnostne pomenovali Námestie Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla

V obci Šintava 10. septembra 2014 slávnostne pomenovali miestne námestie po Silvestrovi Krčmérym a Vladimírovi Juklovi, osobnostiach katolíckeho disentu a protikomunistického odboja. Na slávnosti sa popri predstaviteľoch obce vedených starostom Miroslavom Holičkom, zúčastnili aj zástupcoch miestnej a územnej samosprávy, podpredsedovia Národnej rady SR Ján Figeľ a Erika Jurinová, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Nechýbali ani členovia bývalého katolíckeho disentu Ján Čarnogurský, Mons. Ladislav Stromček, František Mikloško, Daniel Bédi, Ján Šimulčík, Evžen Valovič, či Albín Maslaňák a ďalší hostia. Počas slávnostného zhromaždenia pri farskom kostole sv. Martina odzneli príhovory starostu obce, trnavského arcibiskupa, podpredsedu Národnej rady SR a predsedu Správnej rady ÚPN. Všetci svorne spomínali na život a dielo Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, a vyjadrili obdiv a poďakovanie vedeniu obce za významný čin, ktorým sa Šintava stala prvou a zatiaľ jedinou obcou na Slovensku, ktorá bude mať námestie nesúce meno oboch generálov tajnej cirkvi. Bol prečítaný aj pozdravný list prezidenta SR Andreja Kisku venovaný k tejto udalosti. Zhromaždenie vyvrcholilo slávnostným odhalením tabule označujúcej námestie ktoré vykonali Mons.  Ján Orosch a starosta obce Miroslav Holička a požehnaním pamätníka. Program slávnosti za účasti aj obyvateľov obce Šintava  kultúrnymi vystúpeniami spestrili aj deti miestnej materskej a základnej školy.

Po skončení slávnostnej časti pokračoval program v miestnom pastoračnom centre vedeckou konferenciou organizovanou Ústavom pamäti národa o živote a diele Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Prednášajúcimi boli prítomní členovia bývalého katolíckeho disentu. Obom osobnostiam bola v tom čase venovaná aj hodina vyučovania v miestnej Základnej škole. Slávnostný deň v Šintave bol ukončený v miestnom farskom chráme sv. Martina podvečernou sv. omšou a následnou verejnou projekciou dokumentárneho filmu o živote a diele Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla a diskusiou s prítomnými hosťami. 

Vo videoarchíve projektu Svedkovia z obdobia neslobody si môžete pozrieť výpovede oboch osobností: Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

Účastníci slávnostného pomenovania námestia a odhalenia pamätníka

Účastníci slávnostného pomenovania námestia a odhalenia pamätníka

Pamätník na Námestí Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Dr. Ondreja Krajňáka

Premietanie filmov o Krčmérym a Juklovi

Vytlačiť