Logo

V Archíve ÚPN sme našli nahrávku s kritickým prejavom voči komunistickému režimu

Pracovníci Archívu Ústavu pamäti národa našli v roku 2022 v dovtedy nespracovaných materiáloch magnetofónové pásky, ktoré v januári 1983 neznáma osoba vhodila do poštových schránok v Michalovciach, Košiciach, Rožňave, Žiari nad Hronom, Žiline a Banskej Bystrici. Na páskach mužský hlas prednáša 79-minútový kritický prejav voči komunistickému režimu a vyzýva na ďalšie šírenie tohto prejavu. Na základe obsahu nahrávky sa podarilo v Archíve Ústavu pamäti národa nájsť vyšetrovací spis ŠtB, ktorý na nezisteného páchateľa viedla XII. správa ZNB (kontrarozviedka v Bratislave).

Zverejňujeme štyri samostatné stopy tejto nahrávky a digitálne kópie časti vyšetrovacieho spisu, vrátane textového prepisu nahrávky. Zároveň sa obraciame na verejnosť s prosbou o pomoc pri identifikovaní autora nahrávky a o poskytnutie informácií o prijatí tejto nahrávky ďalšími osobami a o spôsobe naloženia s ňou. Poskytnuté informácie pomôžu našim zdokumentovať okolnosti vytvorenia a rozsah distribúcie tejto nahrávky.

Vytlačiť