Ústav pamäti národa zverejnil príslušníkov vojenskej kontrarozviedky

Ústav pamäti národa zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku v rokoch 1968 – 1989.

Vojenská kontrarozviedka bola súčasťou Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Jej hlavnou úlohou bola spravodajská ochrana Československej ľudovej armády. V praxi sa obdobne ako iné útvary ŠtB podieľala na sledovaní a perzekúcii tzv. vnútorných a vonkajších nepriateľov komunistického režimu a pomáhala udržiavať komunistickú stranu pri moci. Vojenská kontrarozviedka bola organizovaná podľa vojenských útvarov. Ústav pamäti národa zverejnil štruktúru jej útvarov na Slovensku v rokoch 1968 – 1989 a prehľad 371 príslušníkov, ktorí boli na týchto útvaroch zaradení.

Spolu s aktuálne zverejnenými príslušníkmi vojenskej kontrarozviedky Ústav pamäti národa od roku 2007 zverejnil 5065 príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku a v rekonštrukcii útvarov ŠtB bude pokračovať aj v najbližších rokoch.

Organizačná a personálna rekonštrukcia útvarov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku

Vytlačiť