Logo

Ústav pamäti národa zverejnil príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku

Ústav pamäti národa na tlačovej konferencii 2. júla 2020 predstavil organizačnú štruktúru útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 – 1989 a prehľad ich 585 príslušníkov.

Krajské odbory a okresné oddelenia pasov a víz nezabezpečovali len administratívne úlohy spojené s vydávaním cestovných dokladov, ich činnosť mala aj politicko-represívny charakter. Preverovali politickú spoľahlivosť žiadateľov o cestovné doklady, komunistickému režimu nepohodlným osobám odmietali vydanie či odoberali už vydané cestovné doklady a získavali operatívne informácie pre ďalšie útvary Štátnej bezpečnosti. Plnili úlohy pri zákaze pobytu a vyhosťovaní cudzincov a navrhovali ich zaradenie do indexu nežiaducich osôb.

Formálne boli útvary pasov a víz začlenené medzi zložky Štátnej bezpečnosti v roku 1979, aj keď štátno-bezpečnostné úlohy vykonávali už predtým. Zrušené boli spolu s ďalšími zložkami Štátnej bezpečnosti 15. februára 1990.

Tlačová konferencia k zverejneniu štruktúry a prehľadu príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 až 1989

Tlačová konferencia k zverejneniu štruktúry a prehľadu príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 až 1989

Tlačová konferencia k zverejneniu štruktúry a prehľadu príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 až 1989

Tlačová konferencia k zverejneniu štruktúry a prehľadu príslušníkov útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 až 1989

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy počas rozhovoru pre médiá

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy počas rozhovoru pre médiá

Odborný pracovník Sekcie dokumentácie ÚPN Daniel Halčín počas rozhovoru pre médiá

Odborný pracovník Sekcie dokumentácie ÚPN Daniel Halčín počas rozhovoru pre médiá

Poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič v rozhovore s redaktorom Rádia Lumen

Poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič v rozhovore s redaktorom Rádia Lumen

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť