Logo

Ústav pamäti národa zverejnil digitálne kópie Slovenského zákonníka

Ústav pamäti národa na výročie vyhlásenia a účinnosti ústavného zákona č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov zverejnil na svojej webovej stránke digitálne kópie Slovenského zákonníka. Slovenský zákonník bol v rokoch 1939 – 1945 obdobou súčasnej Zbierky zákonov.

Obrázok - Slovenský zákonník 1943

Vytlačiť