Logo

Ústav pamäti národa sa ohradzuje voči tvrdeniam Františka Bednára

Ústav pamäti národa sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o ňom v súvislosti s výkonom agendy protikomunistického odboja na viacerých webových stránkach šíri predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár.

Ústav pamäti národa nemôže upierať obetiam komunizmu zákonný nárok na poskytovanie liečebnej a kúpeľnej starostlivosti, nakoľko takouto kompetenciou nedisponuje. Ústav pamäti národa je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá pri svojej činnosti nepodlieha žiadnym politickým príkazom, hoci sa takúto atmosféru snaží F. Bednár bez akéhokoľvek dôkazu navodiť.

Pri vybavovaní žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja Ústav pamäti národa nepristupuje selektívne, žiadosti sú vybavované postupne podľa dátumu ich doručenia. Ústav pamäti národa postupuje výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, pričom nemôže niesť zodpovednosť za požiadavky, ktoré zákony stanovujú. Správnosť postupu Ústavu pamäti národa opakovane potvrdilo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, podľa rozhodnutí ktorého nestačí, aby bol žiadateľ obmedzený na osobnej slobode väznením z akéhokoľvek dôvodu, ale práve pre aktívny protikomunistický odboj, ktorý je potrené preukázať.

Ústav pamäti národa svoj zákonný postup pri vybavovaní agendy protikomunistického odboja prezentoval verejnosti formou viacerých mediálnych výstupov svojich zamestnancov, ako aj poskytnutím detailných informácií na svojej webovej stránke: https://www.upn.gov.sk/sk/otazky-a-odpovede-k-vybavovaniu-ziadosti-o-priznanie-postavenia-ucastnika-a-veterana-protikomunistickeho-odboja/

Vytlačiť