ÚPN zverejnil štruktúru a príslušníkov ŠTB v Stredoslovenskom kraji

Na tlačovej konferencii Ústavu pamäti národa dňa 21. mája 2013 boli zverejnené mená 504 príslušníkov útvarov Správy ŠtB - Krajskej správy ZNB v Banskej Bystrici, vrátane zachytenia organizačných zmien v rokoch 1966, 1971 - 1974. Zástupcov médií informovali predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, riaditeľ sekcie dokumentácie Ľubomír Morbacher a odborný pracovník Daniel Halčin. Súčasťou prezentácie boli aj konkrétne prípady perzekúcie občanov príslušníkmi ŠtB. Predseda Správnej rady ÚPN sa v závere tlačovej konferencie venoval aj uplynulému obdobiu od svojho nástupu do funkcie a informoval prítomných o konkrétnych krokoch, ktoré uskutočnil v záujme realizácie svojej vízie riadenia a fungovania ústavu, ako aj plnenia jeho poslania v oblasti zachovania živej pamäti národa pre súčasné, ako aj budúce generácie občanov Slovenska.
Zverejnení príslušníci ŠtB pôsobiaci na teritóriu Stredoslovenského kraja sa dobrovoľne podieľali na „boji s vonkajším i vnútorným nepriateľom“. Pre udržiavanie mocenského monopolu KSČ evidovali, sledovali, odpočúvali a perzekvovali skupiny obyvateľov, ktoré komunistický režim považoval za svojich nepriateľov. Išlo najmä o duchovných a veriacich najmä Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj príslušníkov náboženských siekt. Po nástupe normalizácie sa pozornosť sústredila okrem toho najmä na exponentov tkzv. pravice (t. j. ľudí vylúčených z KSČ po roku 1968), umelcov, spisovateľov, vedcov, novinárov, redaktorov a vysokoškolskú mládež, tzv. nepriateľské zoskupenia, rozširovateľov ilegálnej tlače, tzv. sionistov. Ostro sledovaný bol akýkoľvek náznak odporu, či slobodné vyjadrenie názoru. Verejnosť sa s nimi môže podrobne oboznámiť na stránke ÚPN www.upn.gov.sk. Zverejnené informácie môžu občanom, ktorí sa stali obeťami perzekúcií ŠtB, napomôcť v poznaní systému a mien konkrétnych príslušníkov ŠtB nesúcich zodpovednosť za ich prenasledovanie.
V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu sme v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili k postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ÚPN zverejnil štruktúru a personálne obsadenie Správy ŠtB Krajskej správy ZNB v Košiciach v rokoch 1966 – 1989. Rekonštrukciou a analýzou personálnych spisov, kádrových rozkazov a ďalších archívnych dokumentov ukončili pracovníci sekcie dokumentácie prvú fázu výskumu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB v Stredoslovenskom kraji. Prezentované výsledky sú v súlade s dlhodobým cieľom, ktorým je postupné a systematické sprístupňovanie štruktúry a úplného personálneho obsadenia všetkých teritoriálnych útvarov ŠtB na Slovensku.

Vytlačiť