ÚPN vydal zborníky o politickom exile z Východného bloku a o revolučných zmenách roku 1989

Ústav pamäti národa vydal zborníky Politický exil z krajín strednej a východnej Európy a 1989 – Rok zmeny. Obe publikácie sú výstupmi z medzinárodných vedeckých konferencií.

Zborník Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989 obsahuje osemnásť vedeckých štúdií a jednu krátku reflexiu pamätníka na obdobie pôsobenia v exile. Autori pochádzajú z deviatich rôznych krajín naprieč Európou a zámorím, čo sa prejavuje aj na širokom zábere textov.

Primárnym cieľom publikácie je analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku, ako aj význam činnosti exilových organizácií v zápase s komunistickými režimami v strednej a východnej Európe. Úlohou zborníka je tiež ponúknuť komparatívny pohľad na exilové skupiny z rôznych krajín.

Osobitnú časť publikácie predstavujú texty, ktoré analyzujú aktivity tajných služieb komunistických štátov v ich zápase proti exilovým organizáciám v slobodnom svete. Viaceré štúdie sa tiež venujú úlohe médií a žurnalistov v exile, ktorí spolupracovali s takými vplyvnými médiami ako Rádio Slobodná Európa či BBC, ale aj sami zakladali a vydávali časopisy a periodiká mobilizujúce svetovú verejnosť do zápasu proti komunistickému režimu.

1989 – Rok zmeny je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej prelomovým udalostiam roku 1989. Obsahuje dvadsaťjeden textov, ktoré sa zameriavajú na príčiny, priebeh a dôsledky pádu komunistickému režimu v roku 1989 na Slovensku a v širšom stredoeurópskom kontexte.

Súčasťou publikácie sú štúdie prinášajúce analýzu medzinárodnej situácie vo veľmocenskom aj regionálnom kontexte, aktivity slovenských študentov a významných osobností či vyhodnotenie dôsledkov novembrových udalostí na súčasné fungovanie slovenskej spoločnosti.

Zborník má multidisciplinárny charakter a snaží sa pokrývať široké spektrum spoločenských aspektov. Osobitná pozornosť je venovaná reflexii situácie v najväčších slovenských cirkvách a podrobnej analýze ich reakcie na prelomové historické udalosti. Štyri štúdie sa zameriavajú na pôsobenie Štátnej bezpečnosti v priebehu historického roku 1989.

Cena zborníka Politický exil z krajín strednej a východnej Európy je dvanásť eur a päťdesiat centov. Publikácia 1989 – Rok zmeny si záujemcovia môžu kúpiť za jedenásť eur. Sú dostupné vo vybraných kníhkupectvách alebo priamo v Ústave pamäti národa a je možné objednať si ich aj na dobierku. Študenti a seniori majú na publikácie ÚPN zľavu.

Vytlačiť