Logo

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy

Obrázok obálky

Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 - 1989
Zborník predstavuje výstup z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989. Celkovo obsahuje 18 vedeckých štúdií a jednu krátku reflexiu pamätníka na obdobie pôsobenia v exile. Široký záber jednotlivých textov potvrdzuje skutočnosť, že autori pochádzajú z deviatich rôznych krajín naprieč Európou a zámorím.

Primárnym cieľom publikácie je analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku, ako aj význam činnosti exilových organizácií v zápase s komunistickými režimami v strednej a východnej Európe a zároveň ponúknuť komparatívny pohľad na exilové skupiny z rôznych krajín. Osobitnú časť publikácie predstavujú tetxy, ktoré sa venujú analýze aktivít tajných služieb komunistických štátov v ich zápase proti exilovým organizáciám v slobodnom svete. Viaceré štúdie sa tiež venujú úlohe, akú v exile zohrali médiá a exulanti-žurnalisti, ktorí nielen že spolupracovali s takými vplyvnými médiami, akými boli Rádio Slobodná Európa či BBC, ale aj sami zakladali a neúnavne vydávali časopisy a periodiká mobilizujúce svetovú verejnosť do zápasu proti komunistickému režimu.

ISBN 978-80-89335-80-0
EAN 9788089335800

Cena: 12.50 €

Vytlačiť