Tlačová správa: Dni otvorených dverí ÚPN

Dnes (16. 5. 2017) bola v Bratislave tlačová konferencia k Dňom otvorených dverí v Ústave pamäti národa. Podujatie určené predovšetkým pre školy sa začína v pondelok 22.mája a potrvá do piatku 26. mája 2017. Jeho hlavným cieľom je priblížiť predovšetkým činnosť Ústavu pamäti národa a predstaviť výsledky práce jeho odborných zamestnancov. Počas celého týždňa sa budú premietať filmy s tematikou obdobia neslobody, odborníci a hostia budú prezentovať výsledky svojej bádateľskej činnosti a diskutovať so študentmi, pre záujemcov otvoria priestory archívu ÚPN s odborným výkladom.

Dni otvorených dverí sú príspevkom ÚPN k lepšiemu poznaniu histórie mladou generáciou. Odborné prednášky prinesú informácie o činnosti jednotlivých pracovísk a ich pracovníci budú vysvetľovať podstatu totalitných režimov. Aktivita ÚPN smeruje aj pochopeniu podstaty extrémizmu na základe historických skúseností s cieľom predchádzať extrémistickým názorom.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na úvod pripomenul: "Nedávno na Okresnom súde v Leviciach padlo súdne rozhodnutie, pri ktorom sme sa odvolali, že ÚPN má zaplatiť nemajetkovú ujmu 150 000 € osobe, o ktorej súd rozhodol, že bola v zoznamoch ŠtB evidovaná neoprávnene. Ďalších 300 000 € tej istej osobe má zaplatiť Ministerstvo vnútra SR, z dôvodu, že MV je nástupníckou organizáciou ŠtB. Zatiaľ čo bývalí politickí väzni za 10 rokov v Jáchymove dostali sotva 3 000 €. Rovnako iba 3 000 € majú nárok pozostalí po zabitom Hartmutovi Tautzovi, študentovi, ktorého na hraniciach napadla svorka pohraničných psov."

Ďalej Ondrej Krajňák uviedol, že úlohou ÚPN je vyrovnanie sa s totalitnou minulosťou.

"To znamená napomôcť v spoločnosti nastoliť spravodlivosť a pripraviť pôdu pre vzájomné zmierenie tých, čo prenasledovali a tých, čo boli prenasledovaní. Je to náročná úloha, pretože sa týka morálnych a mravných postojov človeka. Aj tých, ktorí v čase nacistického či komunistického režimu zneužívali svoje postavenie pre svoje osobné výhody. A niektorí ich zneužívajú dodnes. Stávame sa svedkami, že aj naša krajina omnoho viac ako inokedy zápasí s prejavmi rasizmu, antisemitizmu, extrémizmu či intolerancie, a to nie len v regiónoch, ktoré v minulosti najviac trpeli v dôsledku druhej svetovej vojny. Ukazuje sa, že nestačí iba poznať zločiny totalitných režimov, mená tých, čo sa na nich podieľali. Omnoho dôležitejšie je ponúknuť mladým ľuďom vzory hodné nasledovania. Motivovať ich k zásadným postojom, ponúknuť im také osobnosti, ktoré sa zaslúžili o pád totalitných režimov, akými boli nacizmus či komunizmus. Mnohí z nich sa o našu slobodu zaslúžili aj za cenu veľkého množstva utrpenia a bolestí. A boli aj takí, ktorí za svoje ideály zaplatili životom. Preto je nevyhnutné, aby sme žiakov a študentov nielen informovali o minulosti, ale predovšetkým v nich formovali historické povedomie. Aby sme ich varovali pred podobnými režimami, akými boli nacizmus a komunizmus."

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák ocenil úsilie ÚPN podieľať sa na vzdelávaní žiakov a študentov formou spolupráce pri objasňovaní historických udalostí. Akcie ako Dni otvorených dverí ÚPN sú vhodnou podporou vzdelávania o totalitách dvadsiateho storočia. Pripomenul, že ministerstvo školstva pripravuje malú reformu vzdelávania v predmete dejepis v rámci projektu "Človek a spoločnosť", kde očakáva zapracované poznatky aj z bádania ÚPN. Ocenil úsilie ÚPN o budovanie historickej pamäti a podporil rozvíjajúcu sa spoluprácu ústavu s organizáciami riadenými ministerstvom školstva. Pripomenul úspech Múzea holokaustu v Seredi, kde v týchto dňoch dosiahli vlaňajšiu návštevnosť a môže to byť povzbudením aj pre aktivity ÚPN. Spoločné úsilie pri tvorbe pedagogických a vzdelávacích pomôcok potvrdil aj Marek Bubeník zo Štátneho pedagogického ústavu.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo pripomenul dobrú spoluprácu ÚPN a bratislavského VÚC. Stredné školy pod správou BSK spolu s odborníkmi z ÚPN pripravujú početné vzdelávacie programy a počas Dní otvorených dverí budú návštevníkmi verejných podujatí. Taktiež pripomenul, že pri riešení areálu bývalej Patrónky je možné diskutovať o možnosti využiť priestory aj pre aktivity či sídlo ÚPN, prípadne pre zriadenie muzeálnej expozície súvisiacej s dobou neslobody. V tejto súvislosti pripomenul, že "nie je možné, aby sa naša kolektívna pamäť stratila v húštinách byrokracie".

Viac informácii na plagáte a v pozvánke.

Tlačová beseda ku Dňom otvorených dverí Ústavu pamäti národa, zľava hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák a Marek Bubeník zo Štátneho pedagogického ústavu.

Tlačová beseda ku Dňom otvorených dverí Ústavu pamäti národa, zľava hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák a Marek Bubeník zo Štátneho pedagogického ústavu.

Tlačová beseda ku Dňom otvorených dverí Ústavu pamäti národa, zľava hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

Tlačová beseda ku Dňom otvorených dverí Ústavu pamäti národa, zľava hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN


Spoluorganizátorom podujatia je Bratislavský samosprávny kraj.

Vytlačiť