Pozvánka na Deň otvorených dverí Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa dáva do pozornosti riaditeľov škôl možnosť účasti študentov a pedagógov na Dni otvorených dverí Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. až 26. mája 2017 (v čase ústnych maturitných skúšok) v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke a v sídle Ústavu pamäti národa v Bratislave.

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. ÚPN má viacero úloh, medzi ktoré patrí napríklad vykonávať úplné a nestranné hodnotenie obdobia neslobody, analyzovať príčiny, spôsob a následky straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich.

Zároveň sú Ústav pamäti národa a podujatia, ktoré organizuje, zaradené Ministerstvom školstva SR medzi tie miesta a inštitúcie, ktoré by mali žiaci a učitelia základných a stredných škôl navštíviť vo svojej snahe pripomenúť si udalosti minulých režimov, ako aj v boji proti rastúcemu extrémizmu a radikalizmu.

Pre študentov a pedagógov je pripravený program na celý týždeň, preto prosíme riaditeľov, aby si pozorne pozreli, v ktorý deň sa koná aká akcia, a vybrali si, čo by chceli so svojimi študentmi navštíviť.

22. máj, pondelok. 8.00 – 12.00, DK Zrkadlový háj, Petržalka
Premietanie filmu Bež, chlapče, bež a diskusia s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom, so žurnalistom Lukášom Filom a ďalšími hosťami. Kapacita: 439 miest.
Viac info o filme: https://www.youtube.com/watch?v=njjdP3gZ_pk,
http://www.csfd.cz/film/338470-bez-chlapce-bez/prehled/

23. máj, utorok. od 8.30 – 15.30, Archív ÚPN, Miletičova 7 (budova Saleziánov)
Deň otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa
Exkurzia trvá hodinu a počas nej budú študenti oboznámení s prácou archivárov, ukážkami dokumentov (protokoly ŠtB a iné) a tiež môžu navštíviť depot archívu. Vstupy organizovaných skupín s maximálnym počtom 30 študentov budú každú hodinu od 8.30 Potrebné je prihlásiť sa na presný termín.

24. máj, streda od 8.00 – 16.00, Ústav pamäti národa, Miletičova 19
Deň otvorených dverí v Ústave pamäti národa
Zahrnutá je prehliadka priestorov s príhovormi predstaviteľov vybraných sekcii, premietanie spotu o ÚPN. Trvanie: 1,5 hod. Kapacita maximálne 60 študentov. Prvá prehliadka je možná o 8:00.
Prehliadka priestorov sa spája s premietaním. Najprv bude premietanie filmu a potom sa plynule prejde na prehliadku priestorov ÚPN.

24. máj až 26. máj, streda až piatok. 8:00 – 13:30
Premietanie filmu z produkcie ÚPN a diskusia s historikom a pamätníkom. Uskutoční sa v troch časových blokoch: 8:00 – 9:30; 9:30 – 11:00, 11:00 – 12:30. Opäť dávame do pozornosti na výber tri filmy, z ktorých môžete vybrať jeden, ktorý sa bude premietať vo zvolenom bloku. Kapacita: 60 študentov na jeden blok.
Študentom a pedagógom dávame do pozornosti tieto filmy:

1. November +20
Mnohí študenti v čase DOD preberajú na dejepise učivo o Nežnej revolúcií. Veríme odkazu tejto udalosti i dnes a preto by sme Vám chceli priblížiť danú tému cez aktérov zmien.
Viac o filme: http://www.upn.gov.sk/sk/november-%2B-20/

2. Tiene barbarskej noci
Film sa venuje likvidácií kláštorov. Téma filmu zobrazuje i Antona Srholca, známeho kňaza, ktorý bol tiež v procese s Titusom Zemanom zaistený. Ako vieme, 30. septembra bude Titus Zeman vôbec ako prvý kňaz v dejinách Slovenska vyhlásený za blahoslaveného. Prečo ho považujeme za mučeníka? I to sa dozvieme v tejto snímke.
Viac o filme: http://www.upn.gov.sk/sk/tiene-barbarskej-noci/

3. Stopy v snehu
Film hovorí o troch odvážnych mladíkoch, ktorí sa pri turistike vo Vysokých Tatrách venovali pašovaniu zakázanej literatúry do Československa. Jedného dňa, pri takejto výmene prázdnych batohov za iné, plné samizdatov, ich chytila poľská pohraničná stráž a oni boli uväznení. Prípad bol medzinárodne medializovaný.
Viac o filme: http://www.upn.gov.sk/sk/stopy-v-snehu/

V prípade záujmu školy zúčastniť sa na našich podujatiach prosíme o uprednostnenie jedného z uvedených filmov aj o uvedenie termínu a dňa, ktorý by bol najvhodnejší. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov je nevyhnutná rezervácia miest na konkrétny deň a vybraný blok programu, o ktorý bude mať škola záujem. Rezervácie s presným počtom osôb a prípadné otázky môžete poslať e-mailom na adresu gubisova@upn.gov.sk.

Prihlásené školy budú uprednostnené podľa poradia rezervácií.

Kultúrne zariadenie Zrkadlový háj sídli na Rovniankovej 3 v Petržalke.

Ústav pamäti národa sídli na Miletičovej 19 v Bratislave (budova Slovenskej správy ciest).

Vstup je voľný.

Plagát DOD 2017

Vytlačiť