Slávnostné pomenovanie Námestia Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla v Šintave spojené s konferenciou a projekciou dokumentu s diskusiou

Vďaka spolupráci obce Šintava a Ústavu pamäti národa sa dňa 10. septembra 2014 o 9.00 hod. v Šintave pri farskom kostole sv. Martina uskutoční slávnostné odhalenie pamätníka a pomenovanie námestia po osobnostiach protikomunistického odboja a katolíckeho disentu Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. Na slávnosti za účasti predstaviteľov obce a širokej verejnosti sa zúčastní aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák a žijúce osobnosti katolíckeho disentu a protikomunistického odboja.

Súčasťou programu je  historická konferencia, ktorá sa uskutoční vo farskom centre v čase od 10,00 do 15,00 hod., sv. omša v miestnom farskom chráme sv. Martina o 17,00 hod a následná verejná projekcia dokumentárneho filmu o živote a diele Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla spojená s diskusiou s prítomnými hosťami.

V audiovizuálnom archive ÚPN si môžete pozrieť videosvedectvá Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

Plagát podujatia
Program konferencie

Vytlačiť