Logo

Predchádzajúci predsedovia Správnej rady ÚPN

Ing. Ján Langoš - prvý predseda Správnej rady ÚPN, zahynul pri autonehode 15.6.2006.

Ivan A. Petranský, PhD. - predseda Správnej rady ÚPN v rokoch 2007 - 2013.

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. - predseda Správnej rady ÚPN v rokoch 2013 - 2017.

Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. - predsedníčka Správnej rady ÚPN v roku 2018.

Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. - predseda Správnej rady ÚPN v rokoch 2019 - 2022.

Vytlačiť