Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.

Foto

Od júna 2012 členka, od roku 2013 podpredsedníčka a od januára 2018 predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Vyštudovala právo a odbor história v kombinácii s nemeckým jazykom.

V súčasnosti pedagogicky a vedecky pôsobí aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 7. februára 2018 menovaná ministrom kultúry Slovenskej republiky za členku riadiaceho výboru Európskej siete pamäť a solidarita.

Vytlačiť