Pavol Kossey - Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov

Obrázok obálky

Publikácia predstavuje výstup z medzinárodnej konferencie konanej v 23. augusta 2016 v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov. Zúčastnili sa jej ministri, resp. predstavitelia rezortov spravodlivosti, ako aj predstavitelia európskych pamäťových inštitúcií najmä z krajín strednej a východnej Európy. V prvej časti, ktorá sa konala pod patronátom Ministerstva spravodlivosti SR, riešili predstavitelia ministerstiev problém narastajúceho radikalizmu v Európe. Vymenili si skúsenosti v zápase proti tomuto fenoménu v oblasti prevencie aj represie a identifikovali opatrenia na európskej úrovni, ktoré by mohli pomôcť v boji s narastajúcim extrémizmom. V druhej časti konferencie sa zástupcovia jedenástich pamäťových inštitúcií z Európy spolu so zástupcami ministerstiev spravodlivosti zamýšľali nad témou spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva. Súčasťou publikácie sú prejavy zo spomienkovej slávnosti uctenia si obetí totalitných režimov pri pamätníku Brána slobody pod hradom Devín, ako aj vystúpenia dvoch ministrov a ôsmich zástupcov pamäťových inštitúcií zo spomínanej ministerskej konferencie. Jednotliví autori prezentujú skúsenosti viacerých európskych štátov s procesom vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou v ich krajinách a s výzvami, ktoré tento proces so sebou prináša.

ISBN 978-80-89335-84-8
EAN 9788089335848

Vytlačiť