Pamäť národa 4/2012

Vedecký časopis Ústavu pamäti národa Pamäť národa v štvrtom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody.
Martin Jarinkovič vo svojej štúdii približuje menej známy proces zriadenia slovenského vyslanectva v Belehrade, ako aj jeho aktivity v oblasti propagácie Slovenska v prvých rokoch 1. Slovenskej republiky, Tomáš Gerboc ponúka čitateľom zaujímavý pohľad na predohru likvidácie misijných domov Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a Pavol Jakubčin sa zameriava na Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva, ktoré bolo pokusom komunistickej štátnej moci o vytvorenie organizácie v radoch kňazov, ktorá mala byť nástrojom v jej rukách. Nemenej zaujímavou je tiež štúdia Vojtecha Kárpátyho venovaná problematike symboliky Hlinkovej gardy doplnená o bohatý ilustračný materiál. Čitateľa iste zaujme aj dokument z nástupnej audiencie slovenského vyslanca Dr. Bohdana Galvánka u talianskeho kráľa Viktora Emanuela III., ako aj tradičné rubriky – rozhovory s historikom, resp. pamätníkom. Jedným z respondentov je významný slovenský historik Matúš Kučera, ktorý je jedným z najznámejších slovenských vedcov uplynulého storočia. Hoci sa vo svojej práci zameriava na staršie dejiny, rozhovor je zaujímavým pohľadom na obdobie slovenskej historiografie do roku 1989. Aj v ďalších pravidelných rubrikách časopis prináša materiály, ktorými sa snaží čitateľom priblížiť obraz, ktorý doplní mozaiku slovenskej historiografie o rokoch 1939 – 1989. Najmä rozhovor s Jánom Toriškom je svedectvom o práci bezpečnostných orgánov v komunistickom Československu vyrozprávané priamo príslušníkom ZNB.
Súčasťou čísla je taktiež DVD s filmom z produkcie ÚPN Tiene barbarskej noci. Dokumentárny film predstavuje osudy piatich mužov, ktorým komunistická štátna moc po likvidácii mužských reholí v roku 1950 zmenila životnú dráhu. Po rokoch vypočúvania a väznenia si nachádzajú vlastné rozličné cesty, ako naplniť svoje povolanie.

Obsah

Štúdie

  • Vojtech Kárpáty: Symbolika Hlinkovej gardy
  • Martin Jarinkovič: Zriadenie slovenského vyslanectva v Belehrade a jeho aktivity v oblasti propagácie 1. Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1941
  • Tomáš Gerboc: Predohra likvidácie misijných domov Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Náčrt problematiky v kontexte likvidácie kláštorov a rehoľného života v Československu
  • Pavol Jakubčin: V mene mieru

Dokumenty

  • Jozef M. Rydlo: Dokument k nástupnej audiencii slovenského vyslanca Dr. Bohdana Galvánka u talianskeho kráľa Viktora Emanuela III.

Kariéry v službách ŠtB

  • Jerguš Sivoš: Michal Kočan. Príklad závratnej kariéry v ŠtB

Rozhovor s pamätníkom

  • Ján Sabo, Jerguš Sivoš: Ján Toriška. Moje roky v Zbore národnej bezpečnosti (1958 - 1971)

Predstavujeme

  • Martin Lacko: Z bývalých komunistov sú dnes svetoobčania. Rozhovor s historikom Matúšom Kučerom

Recenzie

ÚPN interne

Spomíname

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu

Vytlačiť