Pamäť národa 3/2012

Časopis Pamäť národa v treťom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody. Martin Lacko vo svojej štúdii približuje zabudnutú povstaleckú vraždu – prípad slovenských dôstojníkov v Ľubietovej z októbra 1944, Ivan A. Petranský ponúka čitateľom pohľad na činnosť a perzekúcie Jehovových svedkov v Československu v rokoch krátko po februári 1948. Peter Jašek na príklade procesu s Tiborom Novotným a spol. poukazuje na mechanizmus perzekúcií občanov normalizačným režimom. Metódam presviedčania roľníkov na vstup do jednotných roľníckych družstiev sa venuje Martina Fiamová v rubrike Dokumenty. V Pamäti národa ani tentoraz nechýba tradičný rozhovor s historikom. Jeho respondentom je slovenský exilový historik František Vnuk, ktorý sa vo svojej práci nevyhýba ani citlivým témam. Z obsahového hľadiska veľmi zaujímavým je taktiež komentovaný rozhovor s Károlyom Tóthom – príslušníkom maďarskej armády, ktorý sa po vojne dostal do sovietskeho zajatia.

Súčasťou čísla je taktiež DVD s filmom z produkcie ÚPN Tóny v tichu. Film je rekonštrukčným portrétom významného dirigenta Zdeňka Bílka, ktorého život bol plný veľkých úspechov ale aj pádov, vrátane pobytu v československých komunistických väzniciach. Ani ten však nemohol zmeniť jeho ľudské postoje a narušiť hlbokú vieru v Boha.

Obsah

Štúdie

  • Martin Lacko: Zabudnutá povstalecká vražda. Prípad slovenských dôstojníkov v Ľubietovej 13. októbra 1944
  • Ivan A. Petranský: Činnosť Jehovových svedkov a ich perzekúcie v Československu 1948 – 1953
  • Peter Jašek: Mechanizmus perzekúcií normalizačného režimu – prípad „Tibor Novotný a spol.“

Dokumenty

  • Martina Fiamová: Metódy presviedčania roľníkov na vstup do jednotných roľníckych družstiev na prelome 50. a 60. rokov

Obete

  • Zoltán Kőrös: Päť stratených rokov. Osudy vojnového zajatca z južného Slovenska v ZSSR v rokoch 1943 – 1947

Kariéry v službách ŠtB

  • Michal Miklovič: Kariéra v rozviedke. Jozef Blažek „GABRIŠ“

Predstavujeme

  • Martin Lacko: Samostatnosť si nevážime, lebo sme za ňu nekrvácali. Rozhovor s historikom Františkom Vnukom

Recenzie

ÚPN interne

Reakcia

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu

Vytlačiť