Pamäť národa 2/2012

Časopis Pamäť národa v druhom tohtoročnom čísle opäť prináša nové pohľady na obdobie rokov 1939 – 1989 a viaceré štúdie a materiály, ktoré prispievajú k bližšiemu poznaniu obdobia neslobody. Martina Fiamová vo svojej štúdii analyzuje miesto Štátneho pozemkového úradu v procese arizácie židovského pozemkového majetku, Vojtech Kárpáty ponúka čitateľom zaujímavý pohľad na formujúci sa Zväz slovenských partizánov na východnom Slovensku v prvom roku svojej existencie a Branislav Kinčok sa snaží na príklade procesu s Gustávom Husákom a spol. poukázať na trestnoprávne vysporiadanie s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami. Nemenej zaujímavým je tiež dokument, ktorý sa z pohľadu bezpečnostných opatrení Správy kontrarozviedky v Bratislave zameriava na zabezpečenie akcií k 10. výročiu invázie vojsk štátov Varšavskej zmluvy do Československa. V Pamäti národa ani tentoktát nechýbajú tradičné rozhovory s pamätníkom, resp. historikom. Rozhovor s Ladislavom Šimovičom o študentskom hnutí, ilegálnej činnosti a Gustávovi Husákovi je prínosným svedectvom jedného z členov povstaleckej Slovenskej národnej rady. Nemenej zaujímavým je i rozhovor so známym historikom Ivanom Mrvom, ktorého výpoveď je generačnou výpoveďou historika nielen o ňom samom, ale aj o problémoch slovenskej historiografie pred aj po roku 1989. Aj v ďalších pravidelných rubrikách časopis prináša materiály, ktorými sa snaží čitateľom priblížiť obraz, ktorý doplní mozaiku slovenskej historiografie o rokoch 1939 – 1989. Súčasťou čísla je tiež pribalené DVD z produkcie ÚPN Ako som mal začať 3. svetovú vojnu.

Obsah

Štúdie

  • Martina Fiamová: Štátny pozemkový úrad a jeho miesto v procese arizácie židovského pozemkového majetku
  • Vojtech Kárpáty: Zväz slovenských partizánov na východnom Slovensku v prvom roku svojej existencie (1945)
  • Branislav Kinčok: Trestnoprávne vyrovnanie sa s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami. Proces s Gustávom Husákom a spol.

Dokumenty

  • Jerguš Sivoš: August 1978. Bezpečnostné opatrenia Správy kontrarozviedky v Bratislave v období 10. výročia intervencie vojsk krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR

Obete

  • Pavol Jakubčin: Súdne procesy s Michalom Minárikom

Kariéry v službách ŠtB

  • Jerguš Sivoš: 34 rokov v ŠtB. Portrét Michala Dudáša

Rozhovor s pamätníkom

  • Tomáš Černák: Rozhovor s Ladislavom Šimovičom o študentskom hnutí, ilegálnej činnosti a Gustávovi Husákovi

Predstavujeme

  • Peter Sokolovič: Kritika sa má prijímať pozitívne. Rozhovor s doc. PhDr. Ivanom Mrvom, CSc.

Recenzie

ÚPN interne

Spomíname

  • Marián Gula: Za Vladimírom Juklom. Na okraj rozhovorov pre Ústav pamäti národa

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu

Vytlačiť