Pamäť národa 1/2015

Prvým tohtoročným číslom otvára časopis Pamäť národa XI. ročník svojej existencie. Aj v tomto čísle čitateľom ponúkame na 108 stranách viacero zaujímavých odborných článkov a štúdií.

Časopis Pamäť národa už tradične otvára rubrika „Štúdie“, do ktorej prispeli traja autori. V prvej štúdii Pavol Makyna približuje turbulentné udalosti v Púchove a v okolí v rokoch 1938 – 1945. Táto štúdia je pripomienkou 70. výročia konca druhej svetovej vojny v Európe a rovnako aj ukážkou, akú drahú daň museli Slováci zaplatiť v najväčšom vojenskom konflikte v dejinách ľudstva. V ďalšej štúdii sa Michal Malatinský, ako vôbec prvý autor, podrobne venuje procesu s veliteľom nitrianskej posádky v období vypuknutia SNP podplukovníkom Jánom Šmigovským, ktorého senát Národného súdu v septembri 1945 odsúdil na trest smrti. V poslednej štúdii sa autor Rudolf Hudec venuje činnosti Divadelnej a dramaturgickej rady na Slovensku v rokoch 1948 – 1953, teda v období zakladania a upevňovania komunistického režimu v Československu. V rubrike „Dokumenty“ Martin Lacko predstavuje štyri, dosiaľ nepublikované dokumenty, ktoré podrobne opisujú pozadie nemeckého masakru v Cimennej z 30. novembra 1944. V rubrike „Obete“ Pavol Jakubčin približuje životné osudy Nikolaje Oľgy Mydlíkovej z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, ktorá sa 50. rokoch stala obeťou represií komunistického režimu. V rubrike „Svedectvo“ čitateľom predstavujeme zaujímavé spomienky profesora Evhena Puhača z Charkovskej univerzity, ktorý v rokoch 1965/1966 absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave vedecký pobyt a ktorý sa ako jeden z mála historikov na východ od našich hraníc podrobne venuje najnovším dejinám Slovenska. V rubrike „Recenzie“ predstavujeme recenziu na publikáciu Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext [Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte]. V rubrike „ÚPN interne“ sa čitatelia môžu oboznámiť s bohatými aktivitami ÚPN v poslednom období, hlavne s priebehom Festivalu slobody 2014. V závere čísla je uverejnený protest ÚPN ku kauze pomník Vasilovi Biľakovi.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • Pavol Makyna: Púchov a okolie v turbulentných rokoch 1938 – 1945
  • Michal Malatinský: Proces s podplukovníkom Jánom Šmigovským pred Národným súdom
  • Rudolf Hudec: Divadelná a dramaturgická rada v kontexte politického a kultúrneho diania na Slovensku v rokoch 1948 – 1953

DOKUMENTY

  • Martin Lacko: Nemecký masaker v Cimennej zo dňa 30. novembra 1944

OBETE

  • Pavol Jakubčin: Nikolaja Oľga Mydlíková OSBM

SVEDECTVO

  • Evhen Puhač: Spomienky ukrajinského historika na vedecký pobyt na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1965 – 1966

RECENZIE

ÚPN INTERNE

STIAHNUTIE CELÉHO ČÍSLA

Obálka časopisu

Vytlačiť