Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Nové číslo časopisu Pamäť národa s filmom V tieni času

Štvrté tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa opäť prináša viacero zaujímavých štúdií a materiálov. Martin Jarinkovič sa vo svojej štúdii zaoberá slovensko-juhoslovanskými hospodárskymi a obchodnými vzťahmi v rokoch 1939 – 1941. Daniela Fukasová prináša pohľad na proces transformácie svojpomocného roľníckeho družstevníctva na Slovensku pred a po februári 1948 a Branislav Kinčok poodhaľuje mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948 – 1953 na príklade poslanca Národného zhromaždenia Petra Danieliča. V čísle tiež nájdete prednášku Marka Solonina venovanú Stalinovým vojnovým plánom a príčinám porážok Červenej armády v roku 1941, rozhovor s Karolom Fraňom, veliteľom trnavskej posádky v čase odchodu do Povstania, ako aj osud pátra Františka Chochulu, jedného zo zaistencov v internačnom kláštore Králíky a ďalšie zaujímavé materiály, ktoré pomáhajú dokresliť obdobie rokov 1939 – 1989.

K aktuálnemu číslu časopisu je pribalené DVD s dokumentárnym filmom z produkcie Ústavu pamäti národa V tieni času. Film opisuje životný príbeh Emila Šveca, ktorý si v komunistických žalároch odsedel 18 rokov. Bol väzňom-maratóncom, pričom zakúsil pomery v najznámejších väzniciach komunistického Československa. Keď v roku 1959 uletel na práškovacom lietadle ponad železnú oponu do Rakúska, netušil, že o tri roky bude späť. V roku 1962 ho totiž Štátna bezpečnosť zavliekla do Československa...

Obsah

Štúdie

 • Slovensko-juhoslovanské hospodárske a obchodné kontakty v rokoch 1939 – 1941 (Martin Jarinkovič)
 • Transformácie svojpomocného roľníckeho družstevníctva na Slovensku pred apo februári 1948 (Daniela Fukasová)
 • Mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948 – 1953 na príklade poslanca Národného zhromaždenia Petra Danieliča (Branislav Kinčok)

Diskusia

 • „Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941“. (Prednáška Marka Solonina v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 20. 9. 2010) (Martin Lacko)

Obete

 • Páter František Chochula CSsR v internačnom kláštore Králíky (Pavol Jakubčin)

Predstavujeme

 • Karol Fraňo, veliteľ trnavskej posádky v čase odchodu do povstania (Peter Sokolovič)

Kariéry v službách ŠtB

 • Štefan Hubina (Jerguš Sivoš)

ÚPN interne

 • Lipovec – pomník zabudnutých slovenských obetí (Martin Lacko)
 • Pracovníci ÚPN na hornej Orave (Martin Lacko)
 • SILA SVEDECTVA - ďalší projekt ÚPN podporený Európskou komisiou (Jana Speváková)
 • Prejav Jána Čarnogurského na tlačovej besede ÚPN venovanej návrhu nového zákona o činnosti Ústavu pamäti národa (Ján Čarnogurský)
 • Učitelia prekročili železnú oponu (František Neupauer)

Apendix

 • Slovensko stratilo doktora Deáka (Martin Lacko)
 • Za Karolom Noskovičom (Marta Košíková)
 • MIČEV, S. a kol.: Slovenské národné povstanie 1944 (Anton Hruboň)
 • MICHELA, M. (zost.): Ján Spišiak: Spomienky z Budapešti (Ján Mitáč)
 • HANZLÍK, F.: Bez milosti a slitování (Branislav Kinčok)

Stiahnutie celého čísla

Obálka časopisu
Vytlačiť