Logo

Kremnica v dejinách 20. storočia

História Kremnice v turbulentnom 20. storočí bude témou vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 690. výročia založenia tohto kedysi slobodného kráľovského mesta pripravujú Archív Kremnica, mesto Kremnica a Ústav pamäti národa.

Príspevky, ktoré odznejú počas interdisciplinárne zameraného podujatia, by sa mali zaoberať politickým, hospodárskym a kultúrnym životom mesta či vývojom sociálnej a národnostnej štruktúry jeho obyvateľstva i životného prostredia v 20. storočí. Zaujímavé budú aj pohľady na osobnosti mesta, ktoré svojim pôsobením formovali mesto a jeho prostredie.

Pripravovaná vedecká konferencia sa bude konať 10. októbra 2018 v Archíve v Kremnici (pracovisko Štátneho archívu v Banskej Bystrici). Prihlášky na konferenciu zasielajte prostredníctvom vyplnenej prihlášky do 31. augusta 2018 na e-mailovú adresu archiv.bb.kr@minv.sk.

Vytlačiť