Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Koncentračné tábory a Gulagy

Prechodné obdobie 1945 – 1948 » Koncentračné tábory a Gulagy

Počas druhej svetovej vojny i krátko po jej skončení bolo množstvo obyvateľov Slovenska odvlečených do nemeckých a sovietskych koncentračných táborov. Od októbra 1944 prichádzali na Slovensko za jednotkami Červenej armády príslušníci sovietskej tajnej polície NKVD. Títo násilne a protiprávne zaisťovali tisíce mužov a odvliekali ich na ťažké práce do sovietskych pracovných táborov systému GULAG. Zo Slovenska takto bolo odvlečených dodnes nezistený počet osôb, zdokumentovaných je zatiaľ vyše 7 000 občanov, z toho vyše 200 žien a v táboroch zahynulo vyše 550 ľudí. Tí, čo prežili, sa vracali až po mnohých rokoch.

Foto: Jozef Bobalík

BOBALÍK JOZEF

Ako 18-ročný odišiel do Sovietskeho zväzu za vidinou úrodnej pôdy a bohatstva, no opak bol pravdou. Našli tam len biedu a chudobu. V roku 1948 ho počas priateľovej rozlúčky so slobodou donútili prečítať leták s nápisom „Smrť Stalinovi“, za čo ho o pár týždňov neskôr zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia. Po strastiplnej ceste tranzitkami Kyjeva, Charkova, Novosibirska a Tajšetu pracoval v táboroch Ozerlag (Sibír), Magadan, Usť- Kujga.

Foto: Nadežda Evansonová

EVANSONOVÁ NADEŽDA

Nadežda Evansonová pochádza z rodiny rusko-ukrajinských rodičov. Keď mala tri roky, tak jej otca ruského pôvodu, Alexandra Pavloviča Vozianova, banského inžiniera na jar 1945 odviedli príslušníci NKVD na neznáme miesto niekam na Sibír, odkiaľ sa už nikdy nevrátil a rodina nemala dlho žiadne informácie, či je nažive. Až v roku 1963 prišlo rodine oznámenie, že zomrel 25. októbra 1947.

Foto: Anton Felber

FELBER ANTON

Bol obvinený za neúčasť na povinnej brigáde a v rokoch 1945-1948 bol odvlečený do gulagu Nuzal vo Vladikaukaze. Po návrate ho ŠtB poslala na dvojročnú prevýchovu do tábora nútených prác v Čechách.

Foto: Imrich Gallik

GALLIK IMRICH

Len osemnásťročného stolára nemeckého pôvodu, Imricha Gallika, v marci 1945 bezpečnostné orgány NKVD a Ľudových milícií odviedli na kruté vyšetrovanie, po ktorom nasledoval tri a pol ročný pobyt v sovietskom pracovnom lágri. Vďaka vnútornej sile a mladému organizmu zdolal všetky útrapy i neľudské životné podmienky gulagu a v decembri 1948 sa opäť šťastne vrátil domov.

Foto: Richard Kolban

KOLBAN RICHARD

Ako šestnásťročný zažil Richard Kolban hrôzy sovietskych pracovných táborov. Po dvoch rokoch, keď sa v Sovietskom zväze na podnet generála Svobodu začínalo formovať česko-slovenské vojsko, bol z gulagu prepustený a pridal sa k stovkám dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili zo všetkých koncov ZSSR. Postupne s vojskom prešiel až na Slovensko a zúčastnil sa mnohých oslobodzovacích bojov na našom území.

Foto: Ján Košút

KOŠÚT JÁN

Bol obvinený Rusmi za nástup na povinný výcvik do Slovenskej armády a následne v rokoch 1945 -1953 odvlečený do pracovných táborov OLP 33 NKVD, Jagrinlag a Ozerlag - Sibír.

Foto: Juraj Ružbaský

RUŽBASKÝ JURAJ

Od siedmich rokov ťažko pracoval ako sluha u nemeckých hospodárov, kde sa naučil hovoriť nemecky. Po vojne bol Rusmi obvinený za tlmočenie pre nemeckých vojakov a v rokoch 1945 – 1947 odvlečený do Ľvova a Odesy.

Vytlačiť